Salta al contingut

Premsa

Arxiu

Borsa Treball Policia Local (desestiment procediment selectiu)

Per decret d’alcaldia de data 17 d’abril de 2018, es comunica a tots els interessats en la Borsa de Treball de Policia Local, que s’ha aprovat el desestiment del procediment selectiu pels motius que s’exposen en el arxiu adjunt amb el títol “Desestiment procés selectiu borsa treball Policia Local”. Es prodecirà en breu a la…

Bases provisió plaça capatàs (provisió de lloc)

Podeu consultar en arxiu adjunt les bases que regulen la provisió d’una plaça de capatàs en la modalitat de concurs (provisió de lloc). Bases publicades al BOP: 14/03/2018. Presentació d’instàncies: 15 dies hàbils des de la data de publicació al BOP.