Salta al contingut

Premsa

Conseqüències de no aprovar el pressupost municipal de 2018

Com es va fer públic al plenari del passat 26 de juliol, l’Ajuntament d’Oliva, per primera vegada, s’enfronta al risc de no aprovar els pressupostos municipals.

Això comportarà greus problemes en matèria de subvencions, contractes i inversions. Farà perillar la situació d’algunes partides, com ara Esports. I obliga a contemplar la possibilitat de fer retallades en despesa corrent per atendre l’augment salarial del funcionariat.

Per altra banda, la no aprovació de la proposta de plantilla impedirà el reforç del personal dedicat a l’administració general, amb què es pretenia desbloquejar departaments essencials per al funcionament de l’entitat.

Tot i que amb retard, any rere any (almenys des que en tenim constància) l’Ajuntament d’Oliva sempre havia anat aprovant els pressupostos dels respectius exercicis. Però això sembla que enguany no serà possible.

Com es va fer públic a la sessió plenària del passat 26 de juliol, les propostes del pressupost general i la plantilla de personal, elaborades pels regidors delegats (Vicent Canet i Rosana Miñana, respectivament), no compten amb el recolzament necessari per a la seua aprovació, atés que el grup municipal de Projecte Ciutadans d’Oliva no garanteix el seu suport a les mateixes.

Després de mesos de treball i multitud de reunions per tal de consensuar el pressupost i la plantilla de 2018, el passat 6 de juliol Projecte Ciutadans d’Oliva va comunicar a la resta de membres de l’equip de govern (= regidors/es amb delegacions) que no es pronunciaria sobre les mateixes fins al plenari on es votaren. Posicionament ambigu que el seu portaveu, Blai Peiró, va explicar públicament al plenari del passat dijous.

Aquesta ambigüitat equival, en la pràctica, a que el pressupost i la plantilla no compten amb els vots suficients per garantir la seua aprovació. I això, en ple mes de juliol.

Quines conseqüències té no aprovar un pressupost? Doncs, que durant tot l’any s’ha de funcionar amb el pressupost prorrogat de l’exercici anterior, amb els desajustaments que això pot comportar. Concretament, en el present exercici, les conseqüències més importants són:

  • ‘Perdre’ un increment de 600.000€ en la previsió d’ingressos. És a dir, no poder fer ús de l’augment de recaptació d’IBI produït amb el procés de regularització cadastral. Diners que aniran directament a la liquidació del pressupost.
  • Dificultar greument l’aplicació de l’augment de l’1,5%-1,75% dels salaris dels treballadors i les treballadores municipals, previst als Pressupostos Generals de l’Estat. Augment salarial que, en no estar previst al pressupost prorrogat, potser haurà de garantir-se retallant partides de despesa corrent.
  • Dificultar greument la gestió de les subvencions nominatives (lligades a l’aprovació del pressupost): Associació Artístico Musical, Federació de Moros i Cristians, Junta Local Fallera, Junta Central de Germandats de Setmana Santa, festes patronals (Rebollet, Crist, Sant Francesc), Vedama (Protectora d’Animals), Associació de Comerciants… I allargant, en conseqüència, els períodes de concessió i pagament de les mateixes.
  • Impossibilitar la concessió de les subvencions a clubs esportius, atés que la seua consignació es va haver d’utilitzar per concedir les subvencions de 2017.
  • Impossibilitar la signatura dels convenis amb les parròquies, destinats a fer possible la visita dels temples, col·laborant amb la conservació i posada en valor del seu patrimoni.
  • Incomplir els compromisos (aprovats pel Ple) de despesa lligats a sol·licituds de subvencions supramunicipals. Com ara: l’accessibilitat a l’Escola de Música, la redacció de Pla de Mobilitat, l’elaboració del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals, la resta de l’aportació municipal al Programa ARRU, etc.
  • Haver de renunciar a multitud de projectes i iniciatives que l’augment dels esmentats 600.000€ feia possible: l’adequació del Teatre Olímpia, l’aire condicionat de la Llar de Jubilats, la renovació dels vehicles de la Brigada d’Obres i Serveis, inversions en matèria de jocs infantils i mobiliari urbà, el pla director demandat pel Consell Local Agrari…
  • Haver de renunciar també a la possibilitat de licitar importants contractes. Com ara el contracte per lots de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i neteja de platges, o el d’administració electrònica-modernització…
  • No poder comptar amb augments imprescindibles en algunes partides, sense els quals aquestes no podran acabar l’any. En este sentit, resulta especialment preocupant la situació de la partida d’Esports, que fa uns mesos va soltar la reserva de crèdit per al pagament del subministrament elèctric (amb el risc i la responsabilitat que això comporta) per tal de poder fer front a altres despeses. Situació que anirà empitjorant en els propers mesos.

La situació és tan greu, que el regidor d’Hisenda, Vicent Canet, no descarta fer un últim intent d’aprovació en setembre, després d’una ronda de converses amb els grups de l’oposició. En cas que fracasse aquest darrer intent, el regidor contempla la desagradable possibilitat d’haver de bloquejar totes, o part, de les partides, per tal de contindre la despesa i tancar adequadament l’exercici, garantint l’equilibri financer.

I a tot això encara cal sumar les conseqüències de no aprovar la plantilla de personal. La proposta elaborada per la regidora de Recursos Humans, Rosana Miñana, aprofundia en la línia d’intentar adequar la plantilla de l’Ajuntament a les necessitats administratives de la ciutat, per tal de desbloquejar moltes de les situacions que actualment es pateixen en departaments com Contractació, Urbanisme, Hisenda… La proposta (sense oblidar altres necessitats dels treballadors i de l’Ajuntament) apostava pel reforç del personal dedicat a l’administració general, procurant arribar a unes ‘ratios’ similars a les d’altres ajuntaments de característiques semblants. I això fent un grandíssim esforç (jurídic i econòmic) per ‘salvar’ les limitacions que la legislació actual imposa als ajuntaments en matèria de personal.