Salta al contingut

Premsa

Medi Ambient de l’Ajuntament d’Oliva sol·licita el dragatge en el curs inferior del Molinell a la CHJ i a la Conselleria de Medi Ambient

La delegació de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Oliva, que dirigíx el regidor de Gent d’Oliva Pepe Salazar, i amb la col·laboració del Club de Pescadors Esportius d’Oliva, ha observat una dràstica disminució de captures al vedat del riu del Molinell, ocasionades segons tots els indicis i informes tècnics, pels continus bombaments d’aigües tèrboles de la Marjal Pego Oliva i l’exterminació de multitud d’exemplars ocasionada per la succió de les turbines de les bombes.

La contínua aportació de materials en suspensió, terra, torba, adobs orgànics, etc. produeix en el llit del riu del Molinell una evident disminució del seu calat, per la sedimentació dels materials, i al mateix temps la proliferació de flora invasora que impossibilita el manteniment dels trams de pesca.

Així mateix, s’ha posat en coneixement d’aquesta problemàtica a la Junta Rectora del Parc Natural, en nombroses ocasions, la necessitat de la intervenció de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (Ministeri de Medi Ambient) i de la Conselleria de Medi Ambient, intervenció que es considera prioritària i urgent.

És per això que a través d’aquesta delegació, s’ha sol·licitat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i a la Conselleria de Medi Ambient, el dragatge en el curs inferior del riu del Molinell, atesa la seua urgent necessitat.