Salta al contingut

Premsa

Costes resoldrà l’autorització del Pla d’Instal·lacions de Temporada d’Oliva a principis de la pròxima setmana

L’Ajuntament d’Oliva ha enviat a la Demarcació de Costes de València l’informe municipal sobre l’anàlisi dels impactes de les instal·lacions temporals de Rabdells i proposició de mesures correctores a adoptar per fer compatible l’ús lúdic amb la protecció ambiental de l’entorn, amb l’objectiu que aquest organisme, competent per emetre l’autorització, informe favorablement la instal·lació de Rabdells.

L’informe també s’ha enviat al Servei de Vida Silvestre de la Direcció General del Medi Natural i Avaluació Ambiental, als grups polítics municipals, així com a les associacions i als particulars que havien soli·licitat expressament ser part interessada.

La documentació enviada la completen el Decret de l’alcaldia, signat a proposta del regidor de platges, aprovant l’informe i el replanteig de les instal·lacions pel que fa a la platja de Rabdells i el plànol de replanteig de les instal·lacions i proposició d’accessos a les instal·lacions.

En conclusió, l’informe planteja eliminació d’una de les 3 instal·lacions per reduir l’ocupació, augmentar la distància a les dunes de les instal·lacions que es mantenen (xiringuito i hamaques), mesures de protecció de les dunes per evitar el pas dels possibles usuaris de les instal·lacions, una sèrie de condicionants ambientals addicionals (s’especifiquen en l’informe adjunts), i l’establiment d’un mecanisme de vigilància i control específic per verificar el compliment dels condicionats ambientals.

Val a dir que els tècnics del Servei de Vida Silvestre realitzaren una visita a la platja de Rabdells per conéixer in situ les mesures proposades, que foren explicades per l’Enginyera Tècnica Agrícola de l’Ajuntament d’Oliva.

El Regidor de Platges, Gabriel Oltra, ha informat que l’Ajuntament d’Oliva està a l’espera que la Demarcació de Costes resolga l’expedient d’autorització del Pla d’Instal·lacions Temporals de 2016, la qual cosa es produirà en uns dies, a principis de la pròxima setmana, segons ha pogut saber després de les converses mantingudes amb la Direcció General del Medi Natural i Avaluació Ambiental i amb la mateixa Demarcació de Costes de València.

S’adjunten informe, decret i documentació gràfica: