Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Sol·licitud devolució «cèntim sanitari»

L’Ajuntament d’Oliva posa a disposició dels seus veïns (empreses i particulars) els formularis per poder sol·licitar la devolució, davant l’Agència Tributària, del denominat «cèntim sanitari» que es cobrava com a impost indirecte en la venda d’hidrocarburs (gasolines, gasoils, combustible de calefacció, etc.).

Estos reintegraments es poden reclamar tant per empreses, organismes, entitats, societats, ja siguen públiques o privades, com pels particulars que puguen acreditar, mitjançant factura, la despesa realitzada en combustible al llarg dels darrers 4 anys.

L’enllaç oficial on es pot descarregar el model és el següent:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Devolucion_del_Impuesto_sobre_las_Ventas_Minoristas_de_Determinados_Hidrocarburos___centimo_sanitario__.shtml

En esta pàgina del Ministeri d’Hisenda es pot trobar un model de sol·licitud i les instruccions.