Salta al contingut

Premsa

Pla Personalitzat Pagament

P1230316La Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament d’Oliva ha elaborat un Pla de Pagament Personalitzat amb el qual qualsevol ciutadà podrà unificar els seus impostos municipals i pagar-los a terminis, sense cap interés, i es podrà aprofitar també d’una bonificació del 3% per domiciliar els rebuts.

 

«Hem dissenyat este pla de pagaments individual per a tots els impostos municipals, per tal que els ciutadans puguen pagar-los al seu ritme. És un sistema especial de pagament de rebuts que permet realitzar ingressos periòdics a compte de la suma total dels rebuts dels impostos i taxes municipals» assenyalava la regidora d’Hisenda, Ana Morell.

 

Els impostos municipals que s’engloben dintre d’este pla personalitzat i que podran ser fraccionats són:  IBI, Impost de vehicles, IAE, taxa per aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles (guals), i la taxa per la retirada i eliminació de residus sòlids urbans (fem).

 

Una vegada que el ciutadà sol·licite adherir-se al pla de pagament, des de l’Agència Tributària s’efectuarà una estimació de l’import de les quotes a pagar en cada fracció. En l’última quota es calcularà la diferència entre els rebuts corresponents a l’exercici i les quantitats abonades anteriorment.

 

Tipus de periodicitat de pagament

El Pla de Pagament Individualitzat consta de tres tipus de periodicitat de pagament:

 

– BIMESTRAL: consistirà en 6 quotes que es cobraran els dies 5 dels mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i novembre.

– TRIMESTRAL: consistirà en 4 quotes que es cobraran els dies 5 dels mesos de febrer, maig, agost i novembre.

– ANUAL: consistirà en una quota única que es cobrarà el 5 de juny.

 

La regidora d’Hisenda, Ana Morell, ha explicat que els ciutadans poden acollir-se al pla tot presentant una sol·licitud abans de l’1 de desembre de l’exercici anterior, en les oficines de l’Agència Tributària Municipal, a excepció del present 2014 que té uns terminis diferents. «L’única cosa que ha de fer el ciutadà és escollir el tipus de periodicitat de pagament i els rebuts que vol incloure. A partir d’eixe moment quedarà adherit al Pla Personalitzat de Pagament en les condicions sol·licitades (llevat que l’administració tributària li comunique la denegació per incompliment dels requisits).

 

A este pla pot adherir-se qualsevol ciutadà d’Oliva que no tinga cap deute pendent per via executiva amb l’Ajuntament d’Oliva, i domiciliar el pagament de les quotes en un únic compte. A més, l’import de la suma anual del tributs i taxes ha de ser superior a 300 euros. Aquest import es calcularà prenent com a referència les dades de l’exercici anterior.

 

Particularitats de l’exercici 2014

Excepcionalment, les persones que desitgen acollir-se a aquest pla personalitzat de pagament de rebuts per a l’exercici 2014 hauran de presentar la sol·licitud abans del 31 de març de 2014, i escollir el tipus de periodicitat de pagament.

A més a més, no es realitzarà cap cobrament fins al 5 de maig, distribuint el deute anual estimat entre la resta de les quotes previstes per a la periodicitat escollida.

 

Des de la Regidoria d’Hisenda s’han editat una sèrie de tríptics informatius per tal que els ciutadans puguen informar-se d’esta alternativa de què disposen per tal de pagar els seus impostos municipals d’una forma còmoda. També disposen de tota la informació, i la sol·licitud per a adherir-se, a la pàgina web municipal, en el següent enllaç: http://oliva.es/arees/funcionament/hisenda-i-bens-municipals/calendari-del-contribuent/pla-personalitzat-de-pagament/

 

Des de la delegació d’Hisenda també es recorda als ciutadans que aprofiten i consulten a l’Agència Tributària Municipal (situada a l’Av. de València) les noves bonificacions que s’aplicaran a l’impost de l’IBI.

 

«Este govern municipal, coneixedor de la situació econòmica dels nostres ciutadans, es va marca com a objectiu elaborar plans i modificar ordenances, sempre en benefici de la gent més necessitada. Algunes d’estes modificacions han estat la bonificació en funció de la renda, la creació d’una línia de subvencions per pèrdua de vivenda habitual per pagament de la plusvàlua, hem triplicat les ajudes d’emergència, les baixades dels tipus impositius de l’IBI que han compensat els nous valors cadastrals per a 2014, entre moltes altres» assenyala la regidora Ana Morell.