Salta al contingut

Premsa

Oliva presenta una liquidació positiva en el pressupost de 2013

La Delegació d’Hisenda, que dirigix la regidora socialista Ana Morell, comunica que l’Ajuntament d’Oliva ha realitzat la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, amb un balanç positiu de 850.846 euros.

 

Esta liquidació positiva reflectix que, amb mesura, els ingressos de l’exercici anterior han estat suficients per a fer front a les despeses pressupostàries. Així mateix, esta liquidació reflectix també un romanent de tresoreria per a despeses generals de 1.078.776 euros, xifra que és l’excedent d’exercicis anteriors i que proporciona liquidesa a l’ajuntament.

 

«Estes xifres posen de manifest el gran esforç i control de les despeses que s’ha realitzat des de la Regidoria d’Hisenda. Quan es va confeccionar el Pressupost Municipal de 2013 ja es va anunciar que els nostres objectius eren molt clars; d’una banda, la prudència amb la baixada d’ingressos, i d’altra, amb el control de les despeses amb la renegociació de contractes que han suposat un estalvi de més de 100.000 euros» assenyalava la regidora d’Hisenda, Ana Morell.

 

En este darrer any, s’han renegociat diversos contractes com ara el de l’Ecoparc, amb una rebaixa de 12.000 euros; el contracte de la neteja viària, amb una rebaixa de 65.000 euros; el contracte de les assegurances municipals amb una rebaixa de 15.000 euros; el contracte de l’empresa que s’encarrega de les revisions dels ascensors s’ha rebaixat en un 20%; i per últim, un nou contracte de la zona blava d’estacionament, amb el qual l’ajuntament ha estalviat 20.000 euros.

 

El darrer pressupost de 2013 va prioritzar en partides d’ocupació i de benestar social (ajudes d’emergència) i estes partides es van incrementar un 53%.

 

«Una liquidació positiva es reflex d’un pressupost real, prudent, responsable i que garantix la solvència econòmica del nostre ajuntament en època de crisi» explicava la regidora Ana Morell.

 

El Pressupost Municipal ha complit amb tots els objectius que marca la llei: estabilitat pressupostària, regla de despeses, el volum d’endeutament se situa per baix del 75% (actualment és del 55’68%), i l’estalvi net és positiu.

 

D’esta liquidació s’extrau tan sols un únic indicador a millorar que és que el període de pagament a proveïdors se situa per damunt dels 30 dies. «Este punt està influenciat pel deute, xifrat en 1.6 milions d’euros, que encara no ens ha abonat la Generalitat Valenciana al nostre ajuntament, i que dificulta que es puga agilitzar encara més el pagament als proveïdors. Tot i això, no deixarem de denunciar públicament, i exigir, que se’ns abone esta quantitat» assenyalava la regidora d’Hisenda, Ana Morell.

 

Des del Departament d’Hisenda s’ha agraït públicament a les associacions festives, culturals, i a totes en general, per entendre perfectament els retalls en les subvencions durant 2013, que han anat a parar a incrementar les ajudes socials a les persones més desfavorides d’Oliva. També als regidors de les diferents àrees pel control de les despeses en les seues partides, i no excedir-se en la consignació pressupostada i, per últim, al departament d’Intervenció i Tresoreria per tot el seu intens treball. «A vegades m’ha costat una estirada d’orelles a determinats regidors per tal de contindre la despesa. Per això, els demane disculpes, però sempre s’ha fet per tal que donara la liquidació aquestos fruits» assenyalava Ana Morell.

 

La regidora d’Hisenda també ha avançat que, en breu, es traçaran les bases del nou pressupost municipal per a 2014 que tindrà com a punts fonamentals els de garantir els serveis bàsics de la ciutat, com neteja viària, senyalètica i pintura vial, incrementar les ajudes d’emergència social a aquelles famílies que travessen problemes econòmics, i la creació d’un Pla d’Ajust Alternatiu al que va aprovar en el seu dia el PP, que no supose un increment abusiu i desproporcionat dels impostos municipals, com ja es recollia en aquest pla de 2012.

 

«Esta legislatura no es recordarà per grans obres ni monuments, però hem de ser realistes i conseqüents en la situació econòmica actual, amb l’objectiu d’eixir d’esta crisi amb una solvència econòmica que puga garantir el futur de la nostra ciutat i del nostre ajuntament» afirmava la regidora Ana Morell.