Salta al contingut

Premsa

Novetats plec condicions instal·lacions temporals (xiringuitos) 2014

L’Ajuntament d’Oliva informa que ja s’ha publicat el plec de condicions per a l’adjudicació de les instal·lacions temporals (xiringuitos) de 2014. Plec de condicions que incorpora importants novetats respecte a anys anteriors.

 

La primera d’estes novetats és que ha hagut una reubicació de totes les instal·lacions al llarg del litoral. Per este motiu, s’han suprimit dos de les instal·lacions al sector 5, i una a la zona d’Aigua Blanca de la platja d’Oliva.

 

La segona novetat important és la que afecta al control i mesura de la contaminació acústica ja que el plec incorpora que una empresa externa (contractada per l’Ajuntament d’Oliva) serà l’encarregada d’estes tasques. Esta empresa serà una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental.

 

En el nou plec també s’indica que es valorarà i puntuarà la promoció d’Oliva com a municipi turístic a través de la creació d’un Pla de Promoció i Comunicació que haurà elaborar cadascuna de les instal·lacions temporals.

 

La darrera novetat important del plec de condicions d’enguany és la que fa referència a les infraccions greus motivades per sorolls. Dins del marge que estableix la Llei d’Espectacles de la Comunitat Valenciana 14/2010, l’Ajuntament d’Oliva podrà establir sancions mínimes de 3.000 euros. Si existeix una reiteració es valorarà la prohibició de l’activitat, bé mitjançant la suspensió temporal, bé amb la seua clausura definitiva.

 

L’ajuntament ha realitzat reunions amb els veïns de la zona que sempre s’han manifestat no estar en contra d’estes activitats, però sí que es continue amb el control als mateixos per part de l’administració local, ja que les instal·lacions formen ja part del nostre entorn i són un al·licient per a les nostres platges, tot aportant oci i també llocs de treball.

 

Des de l’Ajuntament d’Oliva s’ha indicat que s’ha d’aconseguir que siga possible la compatibilitat entre els descans dels veïns de la zona i el desenvolupament d’estes activitats durant els mesos d’estiu a la platja.