Salta al contingut

Premsa

Treballs silvicultura a Oliva

El regidor de Medi Ambient a l’Ajuntament d’Oliva, Pepe Salazar, del grup municipal Gent d’Oliva, ha comunicat que, l’actuació al nostre municipi de les brigades forestals d’IMELSA, empresa pública de la Diputació de València,  han finalitzat els treballs de silvicultura preventiva en la zona de l’Àrea Urbanitzada Panorama II, havent actuat en una superfície aproximada de 93.000 m2″, sota la direcció y supervisió del Departament de Medi Ambient d’este Ajuntament. A partir d’ara estos treballs continuaràn en la zona de l’Àrea Urbanitzada Panorama I i en Bellavista, amb una actució prevista de 133.000 m2 de superficie.

 

Salazar, manifesta la seua satisfacció pel bon treball realitzat, donat que esta actuació de silvicultura, consistent en la creació i manteniment de faixes perimetrals de protecció, considerada per l’Ajuntament prioritària i urgent, suposarà una important mesura preventiva de protecció en la zona, front al risc d’incendis forestal. Esta actuació ha consistit en la creació d’una zona de discontinuïtat de vegetació entre la massa forestal i les zones habitades o d’ús de persones, amb la finalitat de mantenir i defensar el patrimoni forestal del municipi i la seguretat de les persones, a més de la fauna. També s’ha actuat i recuperat el espai  i l’entorn emblemàtic de La Font del Garrofer.

 

L’amplària total de l’àrea perimetral en esta zona (Panorama II), ve donada pel règim pluviomètric, del tipus de vegetació i de la pendent orogràfica del terreny. En general, l’amplària mínima d’estes franges perimetrals de protecció en esta zona són de 25 metres. Els residus generats s’han triturat i s’han dipositat sota el mateix terreny on s’han eliminat, formant una coberta protectora, i els que puguen utilitzar-se com a fusta s’han tallat convenientment per al seu aprofitament. Cal ressenyar, que cada dos o tres anys es farà un repàs en tota la zona actuada, amb la finalitat de mantindre sempre neta de vegetació la zona.