Salta al contingut

Premsa

Inspecció de sanitat al Complexe Esportiu

La inspecció de sanitat en el Complex Esportiu Municipal d’Oliva posa en evidència la falta d’inversions en els últims anys a les instal·lacions, segons la Delegació d’Esports de l’Ajuntament d’Oliva.

La inspecció de sanitat realitzada per la Conselleria de Sanitat el passat 3 de juliol, per verificar l’adequació i manteniment de les instal·lacions esportives municipals, assenyala una sèrie de no conformitats, tant en les instal·lacions, com en les empreses que porten el seu control, perquè no s’adeqüen al Reial Decret 865/2003, que va establir les mesures del Pla de Prevenció i control de la legionel·losi.

És la primera inspecció de la Conselleria de Sanitat que es realitza en els últims 15 anys en matèria de legionel·losi. Per a la Delegació d’Esports, les conclusions d’aquesta inspecció són dues:

– la primera, és que totes analítiques de les aigües són correctes i estan dins dels paràmetres normals, i per tant la qualitat de l’aigua és bona.
– I la segona, és que s’han detectat una sèrie de no conformitats, que es basen en que el procés es realitza per empreses que no disposen de les acreditacions i certificats exigits pel Reial Decret; i el que és més greu: que les instal·lacions d’aigua freda i calenta són, en alguns casos, obsoletes, perquè no s’han adequat, en els últims anys, a la normativa de l’any 2003.

El regidor d’Esports, Blai Peiró, ha assenyalat que «la conveniència que s’haja fet aquesta inspecció, ja que això ens aclareix quin és l’estat real de les instal·lacions del Complexe Esportiu Municipal i ratifica i justifica la necessitat d’establir un pla d’inversions de les instal·lacions esportives plurianual per als propers anys «.

El regidor d’Esports ha assenyalat que es realitzen al voltant de 18 analítiques, tant d’aigua com de les instal·lacions, per part d’una empresa acreditada, unes mensuals i altres trimestrals, sobre índexs de legionel·losi, ph, neteja, etc, i fins al dia d’avui tots els índexs són correctes.

A més, ha manifestat que ja s’ha posat en contacte amb la conselleria que ha realitzat la inspecció. Es realitzarà una petició per escrit per sol·licitar una ampliació del termini establert per la Conselleria de Sanitat per a esmenar les no conformitats. A més, s’ha concertat una reunió de treball per dimecres que ve, 16 de juliol.

La inspecció de Sanitat ha anat referida a l’adequació i manteniment de les instal·lacions del reg per aspersió dels camps de futbol, l’aigua freda, l’aigua calenta sanitària de poliesportiu i del pavelló.

Cal recordar que durant el mes d’agost cada any es tanca la piscina, i en aquest mes d’agost es realitzen totes les actuacions de neteja i adequació de les instal·lacions.