Salta al contingut

Premsa

Oliva exigirà al Ministeri la finalització de les obres de la Rambla de la Gallinera

Tots els grups polítics de l’Ajuntament d’Oliva acorden elevar al Ple conjuntament una moció exigint al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i per delegació als responsables de l’empresa AcuaMed, la completa finalització de les obres del Projecte de Laminació i Millora del Drenatge de la Rambla de la Gallinera.

La moció es presenta després que l’empresa AcuaMed haja contestat a l’Ajuntament que s’ha executat la part d’obra que impedeix els efectes negatius sobre el nucli urbà, en línia a les exigències normatives, per la qual cosa la seguretat es troba garantida.

Davant esta contestació, els Serveis Tècnics del Departament d’Urbanisme han emès informe sobre l’actual estat d’execució de les obres, elements essencials no construïts i els efectes negatius que la no conclusió de les obres poden comportar per la municipi. En concret, la presa de laminació no s’ha realitzat, el llit per al transvasament del cabdal del barranc de l’Alfadalí a la Rambla de la Gallinera es troba tancat per disposició de comportes al seu començament, no contemplades en el Projecte, i el nou llit de la Gallinera es troba, només, parcialment obert en la zona de l’antiga mota amb mur situada aigües amunt de la CN-332.

Atès que en l’informe tècnic referit, de 27 de maig de 2015, s’explica, amb claredat, les conseqüències negatives i perjudicis que l’actual estat de les obres, i la seua falta de conclusió, poden causar al nostre municipi, els grups polítics municipals aprovaran en la sessió ordinària del Ple de juliol un moció exigint la finalització de les obres.

A més de la moció, l’alcalde té previst tractar esta qüestió amb la Directora General de l’Aigua, Liana Ardiles, en una reunió que tindrà lloc en el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el proper 5 d’agost.