Salta al contingut

Premsa

Oliva celebra la Junta Local de Seguretat

Entre els nombrosos aspectes tractats, destaquen la signatura del Protocol de mesures de protecció de les víctimes de violència masclista, i l’inici dels tràmits per a la creació del Consell Local de Seguretat i la redacció del Pla Local de Seguretat. Feia dos anys i mig que no se’n celebrava cap, ja que l’última va tindre lloc en maig de 2013

 

L’alcalde d’Oliva, David González, i el Subdelegat del Govern en València, Juan Carlos Valderrama, van presidir ahir la Junta Local de Seguretat on es van tractar nombroses qüestions d’interés. A la reunió també va assistir el primer tinent d’alcalde, Blai Peiró, i els tinents d’alcalde de la Dona, Yolanda Pastor, i el Benestar Social, Àlex Salort. Així com el Tinent de la Comandància de la Guàrdia Civil d’Oliva, l’Intendent i l’Inspector e la Policia Local d’Oliva, un representant de la unitat adscrita a la Policia Autonòmica i la representant de la Delegació de Govern de la Unitat de Violència de Gènere, Maria Ángeles Merino.

La reunió va durar prop de dos hores i es van tractar els punts següents:

-Repàs a les dades estadístiques de delinqüència a Oliva, on destaca la disminució de les infraccions penals en un 7%; l’augment dels delictes en un 5% (no obstant, s’ha de tindre en compte que a efectes estadístics i de comperació, des de fa uns mesos les faltes han passat a computar-se també com a delictes); l’augment de la resolució d’investigacions i detinguts en un 30%; i l’augment de les denúnices per violència masclista.

-Ratificació de l’acord per establir el protocol d’actuació i coordinació entre la Guàrdia Civil d’Oliva i la Policia Local d’Oliva per a la protecció de les víctimes de violència masclista. A més a més, a proposta de la tinent d’alcalde de la Dona, també es va acordar la realització d’una jornada formativa i informativa en les pròximes setmanes per part de tots els agents implcats: Unitat  de Violència de Gènere de la Delegació de Govern, Conselleria, i representants de les forces de seguretat. (s‘adjunta document signat).

-La implementació de nous protocols d’actuació entre la Guàrdia Civil i la Policia Local d’Oliva amb l’objectiu de millorar la seguretat ciutadana i la situació del municipi d’Oliva en l’àmbit de la seguretat vial urbana.

-La proposta de l’alcaldia per crear el Consell Local de Seguretat com a òrgan de representació i participació permanent de la ciutadania en l’anàlisi, la planificació i l’execució del sistema local de seguretat pública d’Oliva. (s’adjunta proposta).

-La proposta de l’alcaldia per elaborar el Pla Local de Seguretat com un element fonamental en el disseny i l’execució de les polítiques públiques de seguretat, amb l’objectiu de millorar les estratègies d’intervenció en seguretat a Oliva des d’un punt de vista integral. (s’adjunta proposta).

-La planificació de la seguretat al camp, al llarg de la campanya citrícola que ha donat inici.

La reunió també va aprofitar per iniciar l’estudi d’un pla de videovigilància dels punts més conflictius de la ciutat, tant des del punt de vista del tràfic com de la seguretat, i posar en comú problemes, necessitats i estudi de mesures davant la problemàtica de l’ocupació il·legal i problemàtica d’habitatges, així com l’establiment de mesures que possibilita la nova Llei 4/2015 per acabar amb la prostitució en la N-332.

Per últim, es va donar compte del treballs del Pla d’Acció Municipal contra el Risc d’Inundacions, que està realitzant l’Ajuntament d’Oliva, la finalització dels quals està prevista per a les pròximes setmanes.

20151006_132515