Salta al contingut

Premsa

Programa «No estigues sol en Nadal»

La Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament d’Oliva informa que totes les persones que vulguen acollir-se al Programa “No estigues sol en Nadal organitzat per la Direcció General d’Acció Social i Majors, de la Generalitat Valenciana, han d’acudir al Centre Social de Sant Vicent per tal de recollir els impresos d’inscripció (també es troben disponibles a la web municipal www.oliva.es ). El termini de tramitació de les sol·licituds finalitza el 4 de novembre.

“Este programa està adreçat a persones grans que viuen sols o que, per diverses circumstàncies, no tenen familiars propers amb qui compartir aquestes dates tan assenyalades. Hauran de valer-se per si mateixes per fer les activitats bàsiques de la vida diària, així com no presentar problemes de conducta que alteren el normal desenvolupament del programa” assenyalava la regidora de Projecte Ciutadans Oliva, Yolanda Pastor.

Els requisits per tal de poder acollir-se al programa són residir a la Comunitat Valenciana; ser major de 65 anys, pensionista, o jubilat; no patir cap trastorn de la conducta que puga afectar la convivència; que visquen sols al seu domicili i els siga totalment impossible reunir-se amb familiars durant les dates de Nadal.

El programa d’enguany es realitzarà des del 23 fins al 27 de desembre a l’Hotel Gran Duque ubicat a Oropesa del Mar (Castelló).

La documentació que han de presentar les persones interessades és fotocòpia del DNI, certificat de convivència expedit per l’ajuntament, fotocòpia de la pensió 2015; si el sol·licitant desitja que l’acompanye un fill amb discapacitat, també certificat de minusvalidesa; si el sol·licitant pateix qualsevol malaltia, informe mèdic; informe del treballador social.