Salta al contingut

Premsa

Els tipus impositius de l’IBI es mantindran igual que en l’exercici 2015, a causa d’un error administratiu i d’un retard en la publicació de la nova ordenança fiscal

Un error ha retardat la publicació de les ordenances fiscals que l’Ajuntament d’Oliva va aprovar el passat 12 de novembre, de tal manera que no serà possible la seua entrada en vigor a data 1 de gener del 2016, la qual cosa és preceptiva per llei.

Una confusió en la modalitat d’anunci en el BOP de la província de València ha generat un retard de 5 dies que impedirà l’entrada en vigor de les ordenances fiscals.

Els anuncis, enviats al BOP el 16 de novembre passat, van aparèixer publicades ahir, dimarts 24 de novembre, amb la qual cosa no es compleix el còmput de 30 dies hàbils d’exposició pública (i menys encara amb la condició d’inhàbil del dilluns 7 de desembre).

Esta circumstància sobrevinguda i fortuïta, en el cas de l’ordenança fiscal que regula l’impost de l’IBI, farà que es mantinguen en l’exercici 2016 els mateixos tipus impositius de l’exercici 2015: 0,86% per l’IBI de naturalesa urbana, i 0,55% per l’IBI de naturalesa rústica.

El govern local té previst regularitzar esta situació en el proper exercici 2017, recuperant i augmentant la baixada prevista en el tipus impositiu d’IBI urbana. Així com mantindre, en la mesura del possible, les inversions que es pretenien destinar al camp oliver.

En el cas de l’ordenança fiscal que regula l’impost de l’ocupació del domini públic, les modificacions afecten principalment a les taxes dels guals, amb una dismunició considerable de la taxa. L’Ajuntament d’Oliva està fent totes les consultes i gestions possibles per poder aplicar els nous preus de l’ordenança, aprofitant qualsevol escletxa legal que ho permeta, ja que es tracta de modificacions que aniran en benefici de la ciutadania per comportar una baixa en el preu. El regidor d’Hisenda, Vicent Canet, confia que tots els grups municipals, inclosa l’oposició, posaran de la seua part per facilitar les coses i que això siga possible.

Conseqüències en el cas de l’ordenança fiscal de l’IBI

El fet que es mantinguen per al 2016 els mateixos tipus impositius de l’exercici 2015 (0,86% en urbana i 0,55% en rústica) provocarà un descens de 166.627,89 euros en la previsió d’ingressos respecte a allò estimat amb l’aplicació dels tipus impositius proposats en l’ordenança aprovada el passat 12 de novembre. D’aquesta manera, es preveu que es recaptaran 105.508,53 euros més en IBI urbà, i 272.136,42 euros menys en IBI rústic. En termes percentuals: si el percentatge d’increment d’ingressos global de la recaptació de l’IBI (urbà i rústic) hauria estat d’un 7,5%, ara, amb la nova situació, aquest percentatge d’increment se situa en el 6,9%, aproximadament 620.000 euros.

Nota de premsa retard publicació ordenances fiscals-page-002

 

 

 

 

 

 

Conseqüències en el cas de l’ordenança fiscal del domini públic

La nova ordenança fiscal suposava, principalment, un descens de la taxa de guals. A part d’una modificació de la taxa per ocupació del vol i subsòl públics, i a part d’altres canvis estructurals i formals.

Com s’ha indicat, la voluntat del regidor d’Hisenda i de tots els grups del govern local és mantenir, en la mesura del possible, l’aplicació d’aquestes reduccions. Per això, els serveis jurídics municipals estan buscant totes les alternatives legals possibles. El govern local confia que comptarà amb el suport dels grups de l’oposició en aquesta qüestió, atès que es tracta d’una cosa beneficiosa per a tota la ciutadania. No en va, l’ordenança va ser aprovada per unanimitat.

Mesures adoptades per l’executiu local

Davant d’aquesta situació inesperada, l’executiu local ha reaccionat amb la major celeritat possible. Els 11 membres del govern oliver es van reunit el passat dimarts 24 de novembre per valorar la situació i les possibles alternatives. I l’alcalde, David González, ha comunicat oficialment a tots els grups polítics les noves circumstàncies en la Junta de Portaveus celebrada avui, 25 de novembre.

A part de totes les mesures exposades anteriorment, el regidor d’Hisenda té prevista la convocatòria d’una comissió informativa extraordinària d’Hisenda per treballar juntament amb la resta de grups les novetats que vagen sorgint al voltant d’aquesta qüestió. A més de proposar un calendari d’estudi-revisió de les ordenances fiscals que organitze millor el treball de tècnics, i evite tornar a caure en dificultats de tramitació com els que han provocat aquest sobresalt. Igualment, el sr. Canet té previst demanar l’opinió de tots els grups municipals per, amb temps, estudiar la millor manera d’acabar amb el greuge comparatiu entre els habitatges construïts en sòl urbà (que tributen amb el tipus impositiu d’urbana), i els habitatges construïts fora de ordenació (que tributen amb el tipus impositiu de rústica, i que suposen 2 de cada 3 euros que es tributen en aquest padró). I tot això sense perdre de vista l’horitzó de mesures econòmiques traçat en el pla d’ajust elaborat per l’exregidora d’Hisenda, la sra. Morell, i que va ser aprovat per l’Ajuntament Ple en data 17 juny 2014.

Voluntat municipal de mantenir les inversions agrícoles

Malgrat el canvi de circumstàncies, la voluntat del govern local segueix sent destinar una part de la recaptació a intervencions en el camp oliver consensuades amb el Consell Local Agrari. L’import d’aquestes intervencions, que es quantificava en 95.000 euros amb l’aplicació del tipus impositiu de rústica que preveu la nova ordenança, haurà de ser recalculat pels serveis tècnics municipals a la llum de les noves circumstàncies.