Salta al contingut

Premsa

Benestar Social informa sobre l’accés a vivendes del Fons Social de Vivendes de l’Estat

L’Ajuntament d’Oliva, a través del departament de Benestar Social, ha rebut un comunicat on s’informa que al Fons Social de Vivendes de l’Estat hi ha sis immobles disponibles per a accedir a un lloguer social a Oliva.

El Fons Social de Vivendes és una iniciativa governamental per a donar resposta a les mesures urgents de protecció als deutors hipotecaris. Amb l’objecte d’oferir cobertura mitjançant arrendament a aquelles persones que perden la seua vivenda habitual per raó d’impagament hipotecari o com a resultat d’una dació en pagament, i que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat social.

Els requisits per a accedir a les vivendes de lloguer social del Fons Social de Vivendes són:

  1. a) Que hagen perdut la seua vivenda habitual en posterioritat al 31 de desembre de 2007 a favor d’alguna de les entitats firmants del Conveni per alguna de les causes recollides en les bases.
  2. b) Que en el moment de la presentació de la sol·licitud, es troben en la circumstància que els conjunt d’ingressos del sol·licitant, i en el seu cas els membres de la seua unitat familiar, no superen el límit de tres vegades l’IPREM. O que ni el sol·licitant, i en el seu cas cap dels membres de la unitat familiar, dispose de vivenda en propietat, o dret usufructuari sobre una vivenda.
  3. c) Que es trobe en un supòsit d’especial vulnerabilitat amb les prioritats contemplades en les bases.

Per a consultar les bases i sol·licitar l’accés a una vivenda de lloguer social, s’ha de fer de forma telemàtica al web https://www.fondosocialdeviviendas.es/

Tant l’Ajuntament d’Oliva, com el departament de Benestar Social, no tenen cap potestat ni en la tramitació ni en l’adjudicació de les vivendes, només fa el seu paper d’informador públic del recurs en el moment que ens han fet saber la disponibilitat de les vivendes. Serà l’usuari qui haja de fer el tràmit des del web de registre.