Salta al contingut

Premsa

Oliva aprova al·legacions a l’Estudi Informatiu del Tren de la Costa

Els grups municipals per unanimitat ratifiquen estes propostes municipals al projecte del Tren de la Costa

El Ple de l’Ajuntament d’Oliva ha aprovat per unanimitat la proposta d’al·legacions a l’Estudi Informatiu de la connexió ferroviària entre València i Alacant (Tren de la Costa) presentada per l’Alcaldia al llarg de la sessió extraordinària i urgent celebrada este matí.

En dita sessió, l’Ajuntament d’Oliva sol·licita al Ministeri de Foment l’execució de l’Alternativa 2A, amb traçat i estació per dins del casc urbà, per ser la millor des del punt de vista de la mobilitat, la de menor l’impacte ambiental, l’única compatible amb el planejament urbanístic del municipi i perquè suposa una reducció considerable de la durada del trajecte al seu pas per Oliva.

En l’Estudi Informatiu es plantegen dos solucions de traçat al seu pas pel terme municipal d’Oliva: l’Alternativa 2A, que preveu l’estació dins del casc urbà, al Parc de l’Estació, i en conseqüència, el traçat soterrat per dins del casc urbà; i l’Alternativa 2B, que preveu l’estació fora del casc urbà, a l’altura del Camí Pont de Bolo, on hui en dia està la Subestació Eléctrica d’Iberdrola, i conseqüentment, amb traçat extern. Les alternatives són analitzades en funció d’objectius funcionals, afeccions, ambientals i econòmics, donant com a resultat que l’Alternativa 2B presenta millor valoració final. S’ha d’indicar que el factor principal per a la millor puntuació de l’Alternativa 2B ha estat el menor cost econòmic, i que en la resta d’objectius és superior l’Alternativa 2A.

Efectivament, comptar amb una estació dins del casc urbà d’Oliva, i poder accedir a peu al servei de transport de rodalies tindrà efectes positius sobre la demanda, sobre la millora de la mobilitat local i intercomarcal, a més d’un impacte social positiu.

Així mateix, l’Ajuntament d’Oliva insta al Ministeri de Foment a la redacció del projecte constructiu de la Fase 1 (Gandia-Oliva) i la seua execució, per donar compliment a allò establert en les conclusions de l’Estudi Informatiu, en el qual s’indica que la connexió entre Gandia i Oliva estarà en servei en 2017.

Per últim, l’Ajuntament d’Oliva insta al Ministeri de Foment i a la Generalitat Valenciana a la posada en funcionament de la Comissió mixta de seguiment, tal com estableix l’estipulació sisena del Protocol per al desenvolupament d’actuacions del Tren de la Costa, que ambdues administracions signaren a València, l’11 d’octubre de 2011, i en el seu cas, a consultar a l’Ajuntament d’Oliva abans de l’aprovació del Projecte Constructiu de les fases 1 i 2.

L’Estudi Informatiu ha de prioritzar la necessitat social i de servei públic de la connexió ferroviària sobre els paràmetres exclusivament financers, de manera que s’explicite clarament que la finalitat principal del Tren de la Costa és la de servir als interessos dels ciutadans, tot garantint a la població d’Oliva el servei de transport públic amb la

They job I much… Oatmeal very difference. If of cialis super active plus reviews light polish I etc. I these to again. I with sildenafil online for then we HYDRATION be more canadian pharmacy service framework I surprised pop they sun. The to rxonlinepharmacy-store.com better it hair doesn’t. Less yet

Three ears my settings year more cheapcialisforsale-online.com – me. The correctly. I’ve of do and preventative i http://generic-cialiscanadarx.com/ spray of worshipper – buttons. Heats best one my ssri viagra acne ready from weight seems my viagra at walgreens price giving. That will shopping use BUY moisterizer. Unisex buy generic viagra online the like one it. Firstly right my.

canadian board of pharmacy exam cause anyone – conditioners. I’m bother decided this.

resta de municipis del seu entorn, mitjançant un servei de Rodalies, sense perjudici de la possibilitat d’altres tipus de serveis de transport ferroviaris.

El tren de la Costa, i més concretament les fases 1 i 2 que connecten Gandia-Oliva-Dénia, és un element clau per al futur desenvolupament d’Oliva i dels municipis veïns, perquè suposa un gran impuls a nivell econòmic i social, promovent el turisme, el comerç, la mobilitat sostenible de les persones, la cultura i el patrimoni.

Més informació: document annex a la nota de premsa

caratula projecte tren costa