Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva inverteix 84.317 euros en nou equipament per a la Policia Local

L’alcalde, David González, manifesta el compromís del govern municipal per a continuar destinant recursos a la millora dels serveis públics municipals.

L’Ajuntament d’Oliva ha invertit 84.317 euros en l’adquisició de nous vehicles i equipament per a la Policia Local.

En primer lloc, s’han adquirit dues motocicletes de gran cilindrada i un turisme amb una despesa total de 41.879,89 euros. Amb l’adquisició, el parc mòbil de la Policia Local passa a 10 motocicletes, 4 vehicles patrulla, un vehicle per a senyalització viària i un altre cedit per DGT per tal de realitzar controls d’alcoholèmia.

També s’ha invertit 9.271,02 euros en material de defensa per als agents com jupetins antibales, esprais de defensa personal, fundes de seguretat per a l’arma reglamentària, així com un joc de seguretat per a controls d’alcoholèmia, bandes de reducció de velocitat i un abalisament lluminós de senyalització.

D’altra banda, s’ha contractat l’adquisició d’uniformitat per valor de 22.000 euros, destinada a la reposició.

La inversió s’ha completat amb l’adquisició de transceptors (walkie-talkies), nous carregadors, microaltaveus i bateries de recanvi amb una aportació de 6.366,78 euros.

Per últim, s’ha adquirit un sonòmetre per valor de 4.800 euros per realitzar controls de soroll en la via pública.

L’adquisició dels vehicles de policia i de la resta del material s’ha dut a terme a càrrec de la partida d’inversions en Seguretat del Pressupost Municipal del 2016, la finalitat principal del qual va ser precisament destinar la majoria de les inversions a l’adquisició de material bàsic per a millorar el funcionament dels serveis municipals.

L’alcalde d’Oliva, David González, ha manifestat que el govern municipal que presideix continuarà destinant recursos econòmics per tal de millorar les condicions dels serveis municipals com, en este cas, el de la Policia Local que redundarà en la millora de la seguretat ciutadana a la ciutat.