Salta al contingut

Premsa

1200 alumnes de primària dels centres educatius de la ciutat visiten aquest curs escolar el Parc d’Educació Viària d’Oliva

Yolanda Pastor, regidora d’Educació i Directora del Parc d’Educació Viària, ha mostrat la seua satisfacció de consolidar les intervencions en matèria d’educació viària en els cursos de primària dels centres educatius de la ciutat.

Amb el projecte «Valors per a la convivència viària» que es va iniciar sota la seua direcció, la proposta educativa s’ha consolidat en tots els centres olivers en els cursos de 4t, 5é i 6é de primària, en els quals es desenvolupen els coneixements i habilitats necessàries perquè el menor d’edat participe en el trànsit rodat de forma no problemàtica. En els tallers es treballen les pautes segures d’encreuament per als vianants, com a estratègia essencial per a la mobilitat segura d’aquest grup d’alumnat. A l’hora de realitzar l’encreuament de calçada com a vianant, l’alumne contempla en la seua acció les regles essencials per a realitzar-la correctament, amb seguretat.

Amb les visites a les instal·lacions del parc d’educació viària, les alumnes i alumnes optimitzen les seues destreses a través del rol de conductor de bicicleta, respectant les distàncies de seguretat, a més dels senyals i normes que garanteixen la seua seguretat. En aquestes visites, el monitor d’educació viària, ensenya a diversos alumnes a circular amb bicicleta i alguns d’ells aprenen l’equilibri necessari per a açò. La satisfacció d’aquests alumnes que aconsegueixen aprendre a anar amb bici els condiciona a superar altres assoliments a aconseguir en la seua tasca educativa i creixement personal.

Yolanda Pastor va destacar la col·laboració amb altres centres educatius de localitats veïnes, els quals han apostat per incloure aquestes metodologies d’aprenentatge en benefici de la seguretat del menor. Enguany els alumnes reben una motxilla de color groc, perceptible, i la utilitzen per a portar el casc de protecció a l’hora de visitar les instal·lacions. Per primera vegada, prop de complir vuit anys d’existència del Parc d’Educació Viària, des del Departament d’Educació s’ha realitzat un esforç lliurant a tots els seus visitants un record que conservaran en la seua memòria, d’aquests tallers educatius.

La directora Yolanda Pastor va accentuar com a important altres projectes amb alumnes més majors, ressaltant les intervencions en la Formació Professional Bàsica, els Programes de Competència Emocional i Aula Compartida que, a través dels convenis subscrits amb els IES, han propiciat l’assistència setmanal, amb durada d’una hora per cada classe, on s’ha establit una programació temàtica de seguretat viària, d’acord amb aquest tipus d’alumnat.

Esment especial a les xarrades que es realitzen amb l’alumnat de 3r d’ESO. En aquest curs els alumnes compleixen 15 anys, i molts d’ells accedeixen al ciclomotor. Yolanda Pastor va manifestar que, en aquesta etapa, la compra del ciclomotor suposa un handicap al si de la família. Els pares qüestionen aquest tipus de mobilitat com a conseqüència dels perills que es deriven del trànsit, i la resposta que es traça des del Departament d’Educació és més informació, conscienciació i, en definitiva, més educació.

Es realitzen dues xarrades per curs i classe, on el monitor d’educació viària proporciona els coneixements necessaris per a la participació en el trànsit de la ciutat com a conductor de vehicle motoritzat de dues rodes. En aquestes intervencions es destaquen els riscos i les seues conseqüències, i la irracionalitat de patir un accident de trànsit per no contemplar els estàndards bàsics de seguretat. Aquesta experiència educativa amb alumnes de 15 anys reafirma la preocupació, assistència i intervenció necessària, en el foment de la responsabilitat i convivència, en l’espectre viari urbà. Així mateix, enguany continuem expandint l’educació viària a altres grups. L’ús de cinturó i dels sistemes de retenció infantil, és una altra de les claus essencials en la intervenció educativa i la immersió en les escoles infantils, és determinant. Es tracta d’una responsabilitat d’adults, i la informació sobre les cadires de seguretat que aporten aquestes xarrades amb els pares i tutors dels més xicotets, contesten a aqueixes innombrables incògnites a l’hora de comprar, i col·locar aquests sistemes de seguretat, així com el seu ús correcte.

Yolanda Pastor també va mostrar la seua preocupació destacant la necessitat d’intervenir en el constant aprenentatge durant el transcurs de la vida. La tercera edat, per les dades estadístiques de la seua sinistralitat, ha originat la inclusió d’un projecte educatiu amb aquest grup de persones, mereixedores de la nostra consideració programàtica, en conseqüència, a l’adhesió a les Ciutats Amigables amb la Tercera Edat, que va subscriure Oliva per acord plenari. Els atropellaments, el minvament de les condicions físiques i psíquiques, el fet de baixar la guàrdia o els canvis en la legislació del trànsit, propicien unes xarrades sota el paradigma de «continuar donant vida als anys». Es tracta d’unes intervencions d’educació no formal, des d’un prisma distés i agradable en el qual es reforça la participació en el trànsit evitant els riscos més importants a l’hora de caminar, travessar el carrer, o fins i tot com a conductors.

Yolanda Pastor ha agraït al seu departament d’Educació la implicació professionalitzada i el desenvolupament de programes i bones pràctiques executades des del Parc d’Educació Viària, servint a tota la ciutadania en l’àmbit de l’educació viària i la mobilitat sostenible, saludable i segura.