Salta al contingut

Premsa

Les persones d’Oliva que es dediquen a l’agricultura disposen d’un punt d’atenció per tramitar les ajudes del Pagament Únic (PAC)

El regidor d’Agricultura, Gabriel Oltra, informa que, com a continuació de l’actuació d’anys anteriors respecte de la sol·licitud de Pagament Únic en cítrics (PAC), l’ajuntament posa a disposició de totes aquelles persones dedicades a l’agricultura, de la localitat, que tinguen dret al seu cobrament, un punt d’atenció al ciutadà.

Aquest punt estarà situat a la planta baixa de la Casa de Maians (carrer Major núm. 10), on es podrà sol·licitar la renovació dels drets de Pagament Únic de cítrics per a l’anualitat 2018, en horari de 12 h a 13 h, de dimarts a divendres fins al 30 d’abril de 2018.

Les persones que sol·liciten el Pagament Únic han d’aportar el DNI, i manifestar, si fóra el cas, abandonament de cultius, canvis de domicili, de compte bancari, existència de majors o menors superfícies de cultiu, i, en definitiva, qualsevol variació respecte de la sol·licitud presentada l’any anterior.

Com a novetat enguany, s’ha de fer constar la data de naixement del titular, estat civil, règim de les terres i si està assegurada la terra. La inclusió d’un número de mòbil també és imprescindible per tal de realitzar enguany la sol·licitud.