Salta al contingut

Premsa

Recuperar l’àguila pescadora ajuda a mantenir el nostre ecosistema en perfecte equilibri

El 2017 es va posar en marxa un projecte per a la reintroducció de l’àguila pescadora, un projecte que venia de la mà de la Conselleria de Medi Ambient, concretament de la Direcció General del Medi Natural i del Servei de Vida Silvestre.

La Fundació Migres, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i el Centre Internacional de migració d’aus (CIMA) són els organismes encarregats d’estudiar i posar en funcionament el projecte.

En l’estudi de viabilitat del projecte col·laboren econòmicament quatre municipis, Xàbia, Dénia, Oliva i Pego, i la seua implantació la finança, íntegrament, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

A l’estat espanyol, concretament a Andalusia, s’ha demostrat que és possible recuperar l’espècie. Ara el que es pretén és importar l’experiència al País Valencià.

El Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Oliva ha rebut l’estudi de viabilitat que determina que la probabilitat d’èxit per recuperar l’àguila pescadora és alta; que certament és viable recuperar aquesta au que ens ajuda a mantenir la biodiversitat, assegurar la supervivència de l’espècie i mantenir el nostre ecosistema en perfecte equilibri.

Però l’estudi de viabilitat també ens adverteix sobre els cablejats de les torres elèctriques i les seues conseqüències, perquè són la primera causa de mortalitat de l’avifauna protegida a tot el territori espanyol; les torres elèctriques de mitjana i alta tensió representen una amenaça per al projecte de reintroducció de l’àguila pescadora.

Cal recordar que el 2016 Oliva va destinar una partida econòmica per tal de reparar tres torres elèctriques, que estadísticament generaven un índex de sinistralitat de l’avifauna molt elevat, i que estaven dins del terme municipal d’Oliva, però no dins de la zona protegida ZEPA (Zona Especial Protecció Aus) de la Marjal Pego-Oliva.

El gener de 2017 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la proposta presentada pel departament de Medi Ambient, la qual sol·licitava que les administracions centrals instaren a les empreses elèctriques a realitzar tasques de protecció en les torres de mitjana i alta tensió arreu del territori municipal d’Oliva.

La primera normativa en matèria de protecció d’aus la recollia el Decret 1432/2008, però el seu àmbit d’actuació es limitava a les zones protegides, catalogades com a zones ZEPA. A més el Decret assenyalava com a responsables per executar les mesures correctives als mateixos propietaris, particulars i companyies elèctriques, i deixava a la seua voluntat la correcció de les dites torres. Però la realitat és que va haver-hi poca o cap voluntat, i a hores d’ara continua tot igual.

El 2017 s’aprova el Reial Decret 264/2017, de 17 de març, el qual estableix les bases reguladores per tal que el Ministeri puga finançar l’adaptació de les línies elèctriques d’alta tensió amb els requisits establerts pel Reial Decret 1432/2008, de 29 d’agost, aquell que ja establia les mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió.

Però cal recordar que l’àmbit d’actuació d’aquesta normativa sols regula les zones protegides ZEPA, i deixa al descobert la resta del territori per on les aus migratòries travessen per arribar a la zona de descans i possible reproducció, com puguen ser les marjals, trajectòria que està farcida de cablejats i torres que suposen una trampa mortal per a les aus.

A més aquesta normativa ministerial que fonamentalment estableix, d’una forma clara el finançament a les companyies elèctriques per corregir, anul·lar o solucionar les torres elèctriques dins de les zones ZEPA, no ha anat acompanyada d’una aprovació en el pressupost de l’estat, fet que ens indica que estem davant d’un projecte amb un futur incert i poc creïble.

Per altra banda, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, interessada en la viabilitat del projecte de reintroducció de l’àguila pescadora, va signar un conveni amb Iberdrola en maig de 2017 en el qual la companyia elèctrica es comprometia a adequar un mínim de 500 torres anuals, atenent les prioritats marcades per la Conselleria. Entre les 6 zones marcades com a prioritàries figura la Marjal Pego-Oliva.

Aquest conveni ha fet viable que es milloren les torres elèctriques de la marjal sense haver d’esperar que el Ministeri aprove una partida pressupostària per a tal finalitat i que el projecte de recuperar l’àguila pescadora siga finalment una realitat.

Ara ha entrat a l’Ajuntament d’Oliva el projecte d’Iberdrola «Reforma de línea aérea de media tensión entre apoyos nº 79027 y 707762, colaborando con el proyecto de reintroducción del águila pescadora en la zona de la marjal de Pego-Oliva».

Imma Ibiza, regidora de Medi Ambient, destaca que «qualsevol acció encaminada a rectificar i millorar les torres elèctriques per disminuir la sinistralitat de l’avifauna i també augmentar la probabilitat d’èxit per al projecte de reintroducció de l’àguila pescadora, serà molt benvingut i també recorda que hi ha molt de camí per fer en aquest sentit».

Per tant s’informa que, Iberdrola reformarà en el terme municipal d’Oliva dins de la Marjal de Pego-Oliva, un total de 2,152 km de línia aèria de mitja tensió d’un total de 4,397 km afectats per aquesta intervenció, és a dir quasi un 50%.

En el projecte s’adopten mesures de protecció de l’avifauna en dos nivells:

  1. Mesures de prevenció contra l’electrocució
  2. Mesures de prevenció contra la col·lisió.

 

Podeu revisar el projecte al següent enllaç: