Salta al contingut

Premsa

El Departament de Benestar Social informa que el servei de repartiment d’aliments continuarà amb normalitat, i que cap persona usuària en quedarà desatesa

Davant la infundada alarma social que s’ha generat estos dies, pressuposant la fi o empitjorament del servei, en base a informacions poc contrastades, el Departament de Benestar Social informa a totes les persones usuàries del referit servei, que tot continuarà amb normalitat en el futur

Contràriament al que s’ha afirmat en alguns fòrums, en cap moment ningú s’ha plantejat ni per un segon deixar «abandonades a les famílies desfavorides». Al contrari, allò que es pretén des del Departament de Benestar Social és, justament, millorar el servei del repartiment d’aliments, justament pensant en eixes famílies i persones desfavorides.

Perquè, quan parlem de repartiment d’aliments, a banda de parlar de quilos, també hem de tindre en compte aspectes com la promoció d’hàbits de vida i alimentació saludables, pautes per a la gestió de l’economia domèstica (classificació i prevenció de les despeses, etc.), optimització dels recursos familiars i/o personals, etc.

Precisament, allò que es pretén amb el canvi de model és que en el futur es puga compaginar el programa d’ajuda alimentària, aprofitant la informació que aquest proporciona, per fer una transversalitat amb altres programes d’intervenció social, ocupació, etc.

Cal evitar caure en el reduccionisme de mesurar el benestar social en quilos. I més tenint en compte que els quilos són un indicador molt poc precís i fiable: tot el món sap que no val el mateix un quilo de refrescos que un quilo de carn, per exemple.

Cal agrair el treball realitzat pel Banc d’Aliments d’Acció Solidària de la Pobla de Vallbona durant estos anys, i valorar molt positivament l’esforç realitzat per aquesta associació i tots els seus voluntaris i voluntàries. Han fet un gran bé a les famílies de la nostra ciutat, i és de justícia reconéixer-ho. Però, de la mateixa manera, també cal demanar un vot de confiança tant per la futura associació que es farà càrrec del repartiment d’ara endavant, com pel criteri dels treballadors i treballadores del Departament de Benestar Social en adoptar la decisió del canvi de model.

I també cal posar en valor la importantíssima aportació que suposa el programa FEAD d’ajuda europea per a les persones més desfavorides. Un programa que s’està menyspreant en alguns fòrums, i que resulta vital per a les famílies necessitades de la nostra ciutat. Els 90.000 quilos que aporta aquest programa europeu a Oliva són d’aliments nutritius i bàsics (incloent aliments per a bebés), així com de fàcil transport i emmagatzematge; a més de duradors en el temps. No podem deixar de tindre en compte els 280 quilos per família que ve suposant aquest programa a la nostra ciutat.

El Departament de Benestar Social va a continuar la seua tasca en benefici de les persones més necessitades, com ha fet sempre. I, en la mateixa línia dels últims anys, continuarà intensificant els seus esforços en esta direcció. Així ho posen de manifest les dades objectives i constatables dels dos últims exercicis:

– S’han duplicat els recursos destinats a ajudes d’emergència social, que han passat de 100.000 € en 2015, a 201.000 € en 2017.

– S’ha augmentat un 35% la quantitat dels recursos globals destinats a Serveis Socials i promoció social, i han passat de 33,34 € per habitant en 2015, a 45,41 € per habitant en 2017.

– S’han augmentat considerablement els recursos destinats a la generació de llocs de treball (1.309.000 € destinats a ocupació en el darrer any).

– S’han millorat els recursos del departament, com ara el cotxe que permet donar servei a les persones de la platja i urbanitzacions perifèriques.

Per això, insistim: cap persona quedarà desatesa. Hem de contribuir entre totes i tots a traslladar este missatge de tranquil·litat als sectors més vulnerables de la nostra població, que no necessiten, precisament, d’alarmes i preocupacions addicionals a les pròpies.

Tant el Departament de Benestar Social, com l’associació que es faça càrrec en el futur de la gestió del repartiment d’aliments, com la resta d’associacions de caràcter social de la ciutat, vetllarem conjuntament per garantir les necessitats bàsiques de les famílies més desfavorides, com s’ha vingut fent durant tots estos anys de crisi.