Salta al contingut

Premsa

La Regidoria de Salut Pública renova els fullets informatius de la depuradora

La Regidoria de Salut Pública i Medi Ambient, dirigida per Imma Ibiza ha posat en marxa una campanya d’informació a la ciutadania per explicar el funcionament de la depuradora.

En els fullets informatius, es pot veure el cicle de depuració de l’aigua, així com els valors de cabdal, rendiments i analítica de les aigües depurades, i substitueixen als anteriors que dataven de feia més de 20 anys.

La depuradora d’Oliva (EDAR), és gestionada directament per l’Ajuntament des de l’any 1977. Amb la falta d’inversions que ve donant-se per part de la Generalitat i el govern central, la depuradora d’Oliva ha estat rendint al màxim durant els últims anys, i en alguns casos per damunt de les seues possibilitats, ja que el volum de població ha anat creixent, sobretot amb l’augment que es dóna a la temporada estival.

L’actual depuradora té un tractament residual secundari, el que significa que l’aigua ix en condicions depurades però no per a reutilitzar-se, mentre que la nova depuradora en tramitació, tindrà un tractament terciari que possibilitarà la utilització de les aigües per al reg de parcs, jardins o ús agrícola.

Cal destacar que els fangs que s’extrauen de la depuradora actual, després d’un tractament, si es poden utilitzar com adob en els camps de cultiu.

La saturació de l’actual depuradora ha motivat que la construcció de la nova EDAR d’Oliva haja passat a ser competència estatal, per ser declarada d’Interés General.

La conselleria, el passat 9 de maig, informava favorablement l’informe ambiental per fer possible la reserva de sòl per a la nova depuradora d’Oliva. L’organisme promotor del pla especial és el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Més informació sobre la nova EDAR: https://oliva.es/noticia/45463/la-conselleria-informa-favorablement-linforme-ambiental-per-fer-possible-la-reserva-de-sol-per-a-la-nova-depuradora-doliva/