Salta al contingut

Premsa

Oliva s’adhereix al Pla Edificant per a millora de les infraestructures educatives

  • El Plenari Municipal aprova per unanimitat l’adhesió al Pla Edificant promogut per la Conselleria d’Educació per a executar una serie de millores als Centres Educatius d’Oliva.

  • Des de la regidoria d’Educació que dirigeix Yolanda Pastor està actuant-se per a la millora, reforma i ampliació dels centres educatius públics d’Oliva, amb una bateria d’actuacions prevista.

El Pla Edificant és un programa d’inversions de la Generalitat Valenciana amb la col·laboració de les Administracions locals; així, l’Ajuntament d’Oliva va aprovar en el Plenari de 28 de juny i de 26 de juliol, el marc jurídic de cooperació entre ambdues entitats per tal d’assumir la delegació de competències de la Generalitat Valenciana a l’Ajuntament d’Oliva per portar a cap el Pla Edificant en la ciutat d’Oliva. Amb aquest Pla de col·laboració entre Administracions es busca l’adequació i millora de les instal·lacions educatives del municipi.

Des que el passat desembre la Generalitat Valenciana presentara el Pla Edificant per a la millora dels Centres Escolars, des de la regidoria d’Educació que dirigeix Yolanda Pastor, no es va dubtar en adherir-se buscant el consens de totes les forces polítiques que conformen el Plenari Municipal,i de la comunitat educativa d’Oliva.

Així, el 19 de gener es va convocar Consell Escolar, que el formen directors dels col·legis, AMPA, tècnics d’educació i la regidora Yolanda Pastor, on es va presentar el Pla Edificant a la comunitat educativa, i tots els membres manifestaren la seua conformitat en adherir-se.

El 23 de gener es complimenta des de l’Ajuntament d’Oliva la sol·licitud prèvia a l’adhesió, on es presenta un ventall de possibles actuacions a executar conforme les necessitats que s’observaven als 10 Centres Educatius de la ciutat.

Passats uns mesos la Conselleria accepta un seguit d’actuacions de construcció, reforma i millora dels nostres centres. Aleshores s’inicien una serie de visites als Centres Educatius i conformació de taules de treball amb totes les parts implicades per tal d’anar elaborant les memòries valorades de cadascuna de les actuacions acceptades per la Conselleria d’Educació, incloent una descripció tècnica i els costos econòmics previstos.

Una vegada realitzada tota aquesta tasca, restava portar al Plenari Municipal tota aquesta documentació per tal que aquest votara favorablement la delegació de competències per part de la Conselleria d’Educació.

Les actuacions de millora previstes per als Centres Educatius de la nostra ciutat, contemplades en el Pla Edificant que s’executaran si la Generalitat Valenciana les dota de pressupost, són:

CENTRE

Actuacions previstes

CEIP Alfadalí

· Construcció d’un aulari

· Construcció d’aula d’usos múltiples

· Construcció d’un gimnàs

CEIP Hort de Palau

· Cobertes amb canal per evacuar les aigües de pluja:

*A l’entrada del pavelló de primària

(Av. de l’Agermanament)

*Entrades del gimnàs

*Del pavelló de primària fins al gimnàs

· Reixa o barana a la finestra de les aules de xicotet

grup situades en el primer pis

CEIP La Carrasca

· Rehabilitació pista esportiva

· Rehabilitació escalons pati.

· Tanca del recinte.

· Rehabilitació dels vàters dels mestres.

CEIP Lluis Vives

· Acondicionament de l’elevador

· Renovació de finestres i portes

· Sistema d’aire acondicionat Centre.

CEIP Desemparats

· Rehabilitar pista esportiva

· Canvi de les finestres del menjador.

CEIP Santa Anna

· Reforma o rehabilitació dels wc d’infantil i del pati.

· Rehabilitació de la coberta de l’entrada.

· Fer una coberta al pati

IES Gregori Maians

· Construcció d’un nou gimnàs

IES Gabriel Ciscar

· Construcció d’una cobertura per habilitar la zona de taller

CMP Josep Climent

· Construcció de noves Aules.

· Accessibilitat a la part de l’escenari de l’Auditori (ascensor)

Centre FPA

· Rehabilitació dels WC

· Rehabilitacio finestres corredor

· Porta accés al centre

La regidora d’Educació vol agrair a tota la comunitat educativa d’Oliva la seua implicació i suport, a l’igual que el recolzament de tots els Grups Municipals per tirar endavant aquestes millores.

Yolanda Pastor: “Des de les Administracions públiques tenim la responsabilitat de mantindre en bon estat les infraestructures dels nostres col·legis i Instituts de la ciutat. Des del departament s’ha treballat molt intensament per aconseguir moltes millores als centres educatius que, ara, amb aquest Pla, s’aconseguirien completar”.