Salta al contingut

Premsa

El pressupost municipal d’Oliva comença la seua tramitació formal

El pressupost municipal d’Oliva comença la seua tramitació formal

Després d’una intensa segona ronda de negociacions, ahir (dilluns, 24) es va convocar la Comissió d’Hisenda on es dictaminarà el pressupost municipal de l’Ajuntament d’Oliva per a l’exercici 2018.

A finals de juliol es va fer públic que l’ajuntament oliver corria el risc d’acabar l’any amb pressupost prorrogat, atés que la proposta de pressupost per a 2018 no tenia garantits els vots suficients per a la seua aprovació. Des d’aleshores, i gràcies a l’oferiment públic dels grups de l’oposició (PP i PSPV-PSOE), va començar una segona ronda de sessions de treball amb tots els grups disposats a negociar el pressupost. És a dir, amb els partits disposats a estudiar-lo, fer propostes i, en funció de la informació dels distints esborranys de treball, valorar el sentit del seu vot; comunicant esta decisió abans de la celebració del corresponent plenari.

D’esta forma, han sigut moltes les reunions mantingudes durant el mes d’agost i les primeres setmanes de setembre. Els dies 7 i 11 de setembre, a més, es va realitzar la Mesa general conjunta de negociació amb els sindicats; i en la mesa es va arribar a uns acords satisfactoris.

Per tant, ara ja està tot disposat per tal que el pressupost puga culminar el seu recorregut. I per això, ahir, es va repartir la seua proposta, juntament amb la resta de documents que l’integren, a tots els grups municipals. S’ha convocat Comissió d’Hisenda per al dijous 27, a les 12.30 h.

 

Declaracions del regidor delegat d’Hisenda:

«Ha estat un recorregut molt complicat, el del pressupost d’enguany. Recorregut que haguera resultat impossible sense la generositat i sentit de la responsabilitat dels grups Popular i Socialista. Tots dos es van oferir públicament a facilitar l’aprovació del pressupost, i han complit la seua paraula: han participat en ple estiu de les sessions de treball, han fet aportacions i han anunciat públicament que, com a mínim, s’abstindran en la votació del mateix. Amb la qual cosa (i a falta de saber, únicament, el posicionament de Projecte Ciutadans) sembla que l’aprovació del pressupost de 2018 està garantida. Notícia molt positiva per a la ciutat.

Per tant, en estos moments, és de justícia agrair tant al PP com al PSPV-PSOE (sense desmerèixer a EUPV i Gent d’Oliva) la seua generositat i sentit de la responsabilitat davant un tema tan important com és el pressupost municipal. Sé que encara tinc pendent analitzar millor el document que el PSPV-PSOE va registrar el passat 20 de setembre (que va arribar a les meues mans divendres passat). M’hauria agradat disposar de més temps per al mateix, però faré tot el possible per estudiar fórmules alternatives (via liquidació de 2017 o PMS) per atendre les interessants propostes d’inversió que planteja».

«Ara toca començar ja la tramitació del pressupost de 2019. Estic analitzant els darrers ajustaments sobre certes previsions d’ingressos, però calcule que la segona setmana d’octubre podré repartir l’esborrany a tots aquells grups que vulguen negociar-lo».

 

Un pressupost prou superior al de l’any passat, però igual de prudent

La proposta de pressupost per a 2018, que continua amb els mateixos criteris de prudència dels darrers anys, puja a la quantitat de 22.530.000 €, 1.080.000 € superior al de l’exercici 2017.

La qual cosa s’explica pel fet que enguany s’han incorporat dins dels ingressos els 432.520 € corresponents al Fons de Cooperació Municipal (que l’any passat es van afegir posteriorment a l’aprovació del pressupost), i s’ha produït un augment considerable de la previsió de recaptació en matèria d’IBI, com a conseqüència de la liquidació dels rebuts del exercicis no prescrits (2017-2014) del procés de regularització cadastral dut a terme en el nostre municipi per part de la Gerència Regional del Cadastre durant els anys 2016-17.

 

Un pressupost per tancar adequadament l’any, més que no per a gestionar-lo

Cal tindre molt present que aquest pressupost, en el millor dels casos, entrarà en vigor cap a mitjans del mes de novembre, quasi finalitzat l’any. Per tant, més que d’un pressupost per a ser gestionat, es tracta d’un pressupost per a «pagar factures». És a dir, un pressupost per a quadrar les desviacions de determinades partides pressupostàries, aconseguir que els proveïdors als quals se’ls deuen diners puguen cobrar uns mesos abans d’anar a REX en 2019, i per tant, evitar que el pressupost de l’exercici 2019 haja de carregar amb els deutes del de 2018. Per tot això, podem dir que es tracta d’un pressupost «tècnic». Els seus objectius principals són:

– Garantir la consignació necessària per a l’increment de la massa salarial de l’1,5%-1,75% dels treballadors i treballadores de l’ajuntament, sense haver de restar esta quantitat (uns 180.000 €) al capítol 2 de les partides del pressupost prorrogat.

– Consignar els imports suficients per a poder atendre necessitats de gran importància per a la ciutat. Com són: garantir la licitació dels nous contractes de recollida de RSU i neteges[i], garantir la licitació de la fase 1 de la reforma de l’Olímpia, l’accessibilitat de l’Escola de Música, etc.

– Poder atendre el pagament de factures que ara mateix estan pendents de pagament per falta de disponible en les corresponents partides. Solucionant així situacions límit com la que presenta en a hores d’ara la partida d’Esports[ii], per exemple.

– Poder convocar les subvencions destinades als clubs esportius i als esportistes d’elit. La qual cosa no resulta possible amb el pressupost prorrogat, atés que la consignació existent es va haver d’usar per a la concessió extemporània de les subvencions convocades a finals de l’exercici 2017.

– Poder convocar les altres subvencions amb els increments previstos per les distintes àrees.

– Poder concedir les subvencions nominatives sense haver de modificar les bases d’execució d’un pressupost prorrogat, o haver d’adoptar acords específics, complicant tant la gestió com la pròpia comptabilitat (i forçant la legislació, amb interpretacions no del tot confirmades, per tal de poder fer-ho).

Amb tot, també es contemplen inversions per import de 588.000 €, les quals seran finançades íntegrament amb ingressos corrents, ja que no es contempla la concertació de cap préstec. Inversions entre les quals destaquen la implementació de la fase 1 del projecte d’adequació a normativa del Teatre Olímpia (91.000 €, a banda de les dues actuacions prèvies que ja s’han dut a terme), l’accessibilitat de l’edifici que alberga l’Escola de Música (88.000 €), l’adquisició de vehicles per a la Brigada d’Obres i Serveis (40.000 € per a la 1a fase de la renovació del seu parc mòbil), l’aire condicionat de la Llar dels jubilats (26.000 €)… I moltes altres xicotetes inversions que sempre fan falta.

 

Un pressupost que continua apostant per les qüestions socials

A pesar de totes les prioritats i urgències anteriorment exposades, cal remarcar que les necessitats bàsiques i socials no es queden de costat. Continuen incrementant-se, un any més, les ajudes d’emergència social, amb una consignació total de 240.000 €, als quals encara cal afegir els 27.403,24 € generats el passat mes de juliol, fent un total 267.403,24 €, 66.403,24 € més que l’any passat. Seguint l’evolució ascendent dels darrers anys:

 

I no només augmenten les ajudes d’emergència social, sinó tota la partida de Benestar Social. Un any més s’incrementen els recursos per habitant en esta matèria tan important:

Important: Fora del pressupost encara queda marge per atendre altres necessitats

És important recordar que el pressupost municipal no és l’única forma d’atendre les necessitats econòmiques (sobretot inversions) que puguen existir. Gràcies a la bona situació econòmica de l’ajuntament, en aquest moment, a banda de les subvencions supramunicipals que puguen arribar, hi ha dos possibles fonts de finançament alternatives al mateix pressupost: 1.829.731,72 € de la liquidació de 2017 (import al qual aniran sumant-se les liquidacions positives dels exercicis futurs), i 1.162.642,77 € del PMS. Uns diners que, això sí, resulten difícils de gestionar, a causa de la regla de despesa.

Amb tot, aquests prop de tres milions d’euros constitueixen una oportunitat per finançar i fer possibles moltes inversions positives per a la ciutat que no tenen cabuda en un pressupost tan ajustat i auster. Inversions com ara les que planteja el grup Socialista al seu registre de data 20 de setembre, o altres.

I això sense oblidar que hi ha 1.142.240 € disponible per a les obres de reurbanització en el Nucli antic que preveia el Programa ARRU. Dos de les quals (carrer Sant Vicent i fase 2 entorn escoleta El Caragol) començaran en breu la seua fase de participació ciutadana.

[i]   Per criteri de prudència s’han consignat els imports de les versions actuals dels nous contractes de recollida de RSU (762.710,80 €), neteja viària (683.735,50 €) i neteja de l’arena de la platja (374.801,90 €), per tal de poder encetar la seua licitació. Si no férem aquestes consignacions en el present pressupost, no podríem començar dites licitacions fins l’entrada en vigor del pressupost de 2019, amb el risc que la mateixa no es produïra.
[ii]   S’han consignat 112.900 € més en la partida d’Esports (34100) per tal de poder atendre la situació límit que presenta la mateixa en l’actualitat. A finals d’agost aquesta partida presentava un import negatiu de -15.252,05 €, corresponent a factures pendents de comptabilitzar com a conseqüència del fet que ja no quedava consignació en el disponible. Amb l’agreujant que amb data 21 de març es van barrar 5.000 € de la reserva de crèdit (RC) per al subministrament elèctric del complex esportiu, i amb data 19 d’abril 47.240,24 € més. Un dèficit de 67.492,29 € que encara pot anar creixent a mesura que arriben factures no previstes en cap dels RCs existents.