Salta al contingut

Premsa

La ciutat d’Oliva triada com a seu del Concurs Internacional de Joves Arquitectes EUROPAN 15- Ciutats Productives II

Ja es coneixen formalment tots els llocs participants per a aquesta edició del concurs EUROPAN 15. En l’àmbit de l’estat espanyol es presenten set emplaçaments: Madrid-La Arboleda, Lasarte-Oria, Casar de Cáceres, Barcelona, Sant Climent de Llobegat, Palma de Mallorca, Oliva-València.

S’atorga, per a cada emplaçament, un primer premi de 12.000 €, un segon premi de 6.000 € i una Menció Especial.

 L’Ajuntament vol preten encetar un procés de regeneració resilient de la zona “Els Rajolars”.

 

La ciutat d’Oliva ha estat una de les 7 ciutats seleccionades per a formar part del Concurs EUROPAN 15. EUROPAN és una federació europea d’estructures nacionals que organitzen, bianualment, concursos, per a joves arquitectes (menors de 40 anys), de projectes urbans i arquitectònics seguits per realitzacions o estudis.

El seu objectiu principal és ajudar, d’una banda, a joves professionals a desenvolupar les seues idees i a donar-les a conéixer en l’escena europea i internacional i, per un altre, donar respostes arquitectòniques i urbanes a les administracions públiques dels emplaçaments que participen. En aquesta edició es desenvoluparà sota la idea de la ciutat productiva, que inclou conceptes com la ciutat sostenible, l’estalvi de recursos, la nova mobilitat, la posada en valor dels espais naturals….

El termini d’inscripció del concurs Europan 15 s’obrirà el pròxim 18 març, i es tancarà el 28 de juliol. Entre abril i maig s’organitzaran visites dels jurats i participants als emplaçaments proposats. Per a Oliva està previst el dia 10 de maig. La decisió del concurs està prevista al novembre i el seu anunci el 2 de desembre.

L’Ajuntament d’Oliva (com a Associat), de la mà amb la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori (com a Promotor), assumeix el compromís amb EUROPAN per la necessitat de proposar un nou model de  ciutat que aborde reptes futurs, per a afrontar la planificació territorial i urbanística, propiciant un debat que aporte idees i propostes dels propietaris dels immobles afectats, de la ciutadania, dels agents socials, dels sectors productius i dels especialistes en diferents disciplines, això és, vol sotmetre l’àmbit proposat al debat d’idees innovadores que generen noves dinàmiques urbanístiques possibilistes.

Oliva es presenta amb la proposta denominada “Els Rajolars: Regeneració Resilient”, de regeneració de la vora sud del nucli urbà adequant la seua connectivitat, l’àmbit de la qual abasta una zona de 177.398 m2. L’objectiu és transformar la zona degradada mitjançant la innovació urbana vinculada a la identitat del lloc i el seu entorn, establint teixit productiu dins de la ciutat, adequadament connectat, atenent principis com: la sostenibilitat econòmica i ambiental, el respecte al patrimoni arquitectònic i d’enginyeria, la diversificació d’usos compatibles, la mobilitat basada en els desplaçaments no motoritzats, l’adequada governança del sistema adoptat, la innovació en la formació professional d’alt rendiment i la participació ciutadana.

Conseqüentment amb l’anterior i per a donar una informació directa, l’Ajuntament, ha enviat als seus representants a les reunions del Comité Nacional Europan España, celebrades en el Ministeri de Foment, i al Foro Europeo Entresesiones E14-E15, celebrat a Brussel·les el mes de novembre passat, ha mantingut reunions, a nivell local, amb els propietaris afectats, associacions de veïns confrontants amb la zona, experts en Formació Professional, empresaris de diversos sectors, experts sèniors i júniors en arquitectura, urbanisme, enginyeries, economia, medi ambient, turisme, etc. a aquests últims a més amb la intenció de motivar-los per tal que participen en el concurs.

A més està prevista la realització d’una jornada informativa a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de València, per a una major difusió, i encoratjar als alumnes de màster a la seua participació en el concurs el pròxim 6 de març. En la jornada, entre altres, està prevista la participació de l’alcalde, David González, i el Director General d’Habitatge, Rafael Briet.

Aquest concurs compromet a l’Ajuntament a la contractació posterior de l’equip guanyador, per això, inicialment i a l’espera del resultat d’aquest, proposa la redacció d’un Pla Director de Desenvolupament Urbanístic de la Zona “Els Rajolars” que responga a les qüestions essencials que fonamenten l’objectiu principal, a com dur-lo a terme i a analitzar la possibilitat de la seua implantació inicial a través d’un projecte emblemàtic, per la qual cosa es proposa la ubicació d’un centre de formació professional d’alt rendiment. Tot sempre sota les demandes de la societat local valorant una ràpida viabilitat i despertant un estímul econòmic per a la ciutat.