Salta al contingut

Premsa

Recomanacions recollida bolets

A causa de les bones condicions climàtiques d’enguany, la gran extensió de zona forestal del nostre municipi, i la gran afició que exiteix en molts veïns de la nostra població, que per estes dates s’acosten a les nostres muntanyes per a recollir Foncs, Bolets i Esclata-sangs, Pepe Salazar regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Oliva, amb la finalitat de disminuir al minim els efectes desfavorables d’esta activitat per al medi ambient i les espècies objete de recol·lecció recomana les següents directrius:

 

  • No remoure la terra de manera que s’altere de forma duradora la capa vegetal superficial, ja siga manualmente o fent servir qualsevol ferramenta apta per a l’alçament indiscriminat de fullaraca, molsa o pinotxa. En el cas dels fongs que creixen sota terra, els forats que s’hi facen  s’ompliran amb la mateixa terra.

 

  • No portar i/o utilitzar falç, corbelles, rastrells, ganxos, aixades o d’altres ferramentes similars, independentment de les seues dimensions. Es deu utilitzar exclusivament ganivet, navaixa o similar, la fulla no deu passar dels once centrimetres de llargària.

 

  • No arrancar  i destruir intencionadament aquells bolets o esclata-sangs passats, trencats o alterats o que no siguen aptes per a la recol·lecció.

 

  • La recollida es realitzarà tallant els exemplars adults per la base del peu. No arrancar exemplars, tret que hi haja dubtes per a la seua identificación.

 

  • A fi d’afavorir la dispersió de les espores dels fongs, el transport dels exemplars recollits es relitzarà preferentment en cistelles de vímet, palla, canya o semblants. S’evitarà l’ús d’altres recipients, com ara bosses de plàstic, poals o cabassos de plàstic o goma.