Salta al contingut

Premsa

El Ple aprova modificacions en 5 ordenances fiscals municipals

A la sessió plenària del passat dijous es va aprovar la modificació de 5 ordenances fiscals: l’ordenança reguladora de l’Impost de Béns immobles; l’Impost de Construccions, Instal·lacions i obres; l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció; l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques i per llicències d’activitats.

Ordenança reguladora de l’Impost de Béns immobles

Des de la delegació d’Hisenda es proposa la baixada del tipus impositiu del 0.657% al 0.643% . El que representa una baixada del 2,13%. Aquesta baixada intenta minimitzar l’increment del valor cadastral que s’incorpora amb motiu de la revisió cadastral del 2014. Encara així, la compensació no és total ja que s’ha previst que l’any 2020 es perdran 350.000 euros per l’alliberament de l’AP-7. Però per a minimitzar l’impacte en els contribuents, també s’ha incrementat del 3% al 5% les bonificacions per domiciliació (en aquells casos que els ciutadans s’acullen al Pla Personalitzat de Pagament).  Com a conclusió, per a tots aquells que tinguen els rebuts domiciliats pagaran, als seus rebuts al 2020 sols 1 euros més de cada 100 euros. Per a un rebut de IBI de 200 euros, l’increment serà de 2 euros al 2020.

Impost de Construccions, Instal.lacions i obres

Es va aprovar l’increment de l’impost de construccions del 3.31% al 3.64%. El que suposarà un increment de recaptació total per al 2020 de 36.000 euros.

Així mateix, es va incorporar en el fet imposable, les declaracions responsables, ja que des de fa un any l’ajuntament no té aquestos ingressos per no haver regulat via ordenança aquest fet.

Ordenança General de Gestió, recaptació, i Inspecció:

S’incrementa les bonificacions per domiciliació bancària del 3% al 5%, el que suposarà una reducció directa del 2% en tots els tributs que estiguen domiciliats (en aquells casos que els ciutadans s’hagen acollit al Pla Personalitzat de Pagament).

Així mateix, es millora el Pla de Pagament llevant la restricció actual, que impossibilitava que aquelles families que tenien un deute pugueren sol·licitar acollir-se al pla de pagament personalitzat.

Així mateix, hem estudiat les necessitats de fraccionament dels rebuts d’impostos i taxes, i s’ha rebaixat el límit per a sol·licitar un fraccionament de 300 euros a 150 euros.

Taxa per llicències urbanístiques

S’incorpora les llicències urbanístiques que es sol·liciten per declaració responsable, que  actualment no estaven cobrant-se per no haver-les regulat via ordenança fiscal. Aquest fet ens permetrà millorar la recaptació sense incrementar la taxa.

Taxa per per llicències d’activitats:

S’incorpora les llicències d’activitats que es sol·liciten per declaració responsable, que actualment no estaven cobrant-se per no haver-les regulat via ordenança fiscal. Aquest fet ens permetrà millorar la recaptació sense incrementar la taxa.