Salta al contingut

Premsa

Novetats procés d’admissió alumnes curs 2020/2021

El procés d’admissió d’alumnes per al curs 2020/2021 es realitzarà de manera telemàtica a causa de l’actual situació amb la Covid-19.

El calendari d’admissió de l’alumnat del curs acadèmic 2020-2021, encara no ha estat publicat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana, però mitjançant Decret Llei 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, s’han adoptat mesures extraordinàries i específiques de procediment d’admissió de l’alumnat i inici de curs 2020-2021.

La tramitació es realitzarà de FORMA ELECTRÒNICA a través d’una plataforma de la pàgina web de gva.es (no disponible fins a la publicació dels terminis d’escolarització en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana). Es realitzarà des de casa, en línia, o mitjançant punts d’atenció a l’usuari que l’administració educativa habilitarà per a les persones que no disposen de mitjans electrònics i dels quals es donarà informació quan la Conselleria els establisca.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ
El procediment d’admissió per al curs 2020-2021 es tramitarà de forma electrònica:
* L’administració educativa habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.
* En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.
* Els resultats en els processos d’admissió es comunicaran a través de la seu electrònica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
* La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d’admissió de l’alumnat es realitzarà per mitjans electrònics.
* En el procediment d’admissió les persones hauran de fer servir sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió.

SISTEMES DE VERIFICACIÓ D’IDENTITAT
* Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat (ACCV).
* Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.
* eDNI, amb el seu respectiu lector.
* Combinació del DNI i IDESP o número de suport, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.
* Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.
* Número de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior