Salta al contingut

Premsa

Oliva executarà projectes per valor de quasi 1 milió d’euros provinents del Pla d’Inversions 2020/2021 de la Diputació de València

La darrera Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Oliva, celebrada el passat dimarts, va aprovar els dos projectes que s’executaran pròximament a la ciutat amb els 952.056 euros provinents del Pla d’Inversions 2020/2021 concedit a la nostra ciutat per part de la Diputació de València.

Els projectes/Inversions són els següents:

– Finalització de l’Edifici-Retén de la Policia Local a la zona de la Ronda Sud

– Construcció d’un Pump-track o circuit per a patinets, monopatins i bicicletes

Projecte Edifici Policia Local

El primer dels projectes que s’executaran, en breu a la nostra ciutat, és el que servirà per a finalitzar el projecte de les dependències de la Policia Local ubicat a la Ronda Sud i que va quedar paralitzat ja fa molts anys.

Aquest projecte s’executarà a través d’una subvenció de 723.570,53 euros provinents d’aquest pla provincial. El projecte recollirà les modificacions que estaven previstes en el moment de la paralització de les obres, així com les actuacions necessàries per a l’acabament definitiu d’aquest equipament tan important per millorar les condicions de treball de la Policia Local i d’atenció a la ciutadania, la qual cosa redundarà en la millora del servei públic de seguretat a Oliva. El nou edifici inclourà el retén, les oficines de la Policia i una zona de pràctica de tir al seu soterrani.

Els dos projectes que ha inclòs l’Ajuntament d’Oliva en el Pla d’Inversions de la Diputació de València tenen la finalitat de millorar la vida de les veïnes i veïns. Una vegada finalitzats, es generaran dues infraestructures importants. Per un costat l’esperat edifici de la Policia Local, que millorarà moltíssim les condicions de la policia i redundarà en la millora de la seguretat ciutadana. I per l’altre costat un parc públic innovador pel que fa a la part de pumptruck, molt reivindicada pels joves de la nostra ciutat” explicava l’alcalde, David González.

Projecte circuit Pump-Track

El segon projecte aprovat per la Junta de Govern Local és la construcció d’un circuit anomenat ‘Pump-Track’ o circuit per a patinets, monopatins, skates i bicicletes. Es tracta d’unes instal·lacions que tenen una molt bona acollida per part dels xiquets/es i la gent jove. Les obres tindran un cost de 228.486,37 euros.

Segons s’ha indicat des del departament de Parcs i Jardins la idea inicial és ubicar aquesta nova zona infantil en una parcel·la de 1.014 metres quadrats en la zona del Passeig Gregori Maians, en la zona del sector 15. Tot i això, abans s’ha consultat amb l’associació de veïns de la zona per tal de conéixer la seua opinió al respecte.

Les obres del Pump-Track consisteixen en la creació d’un circuit amb una longitud aproximada de 120 metres lineals.  Els pendents del circuit es formen mitjançant l’aportació de llastos i l’acabat del circuit es realitzarà mitjançant asfaltat i pintat posterior de pintura.

Al marge de la construcció del circuit també s’ha previst la construcció en la mateixa parcel·la d’una zona infantil i d’una altra zona de gimnàs bio saludable.

Hem aprofitat aquest pla de la diputació per tal d’aconseguir dos objectius: el primer donar solució a aquells edificis que estan pendents de la seua finalització. I el retén és un d’aquests edificis prioritaris per al govern municipal, és un servei prioritari per a la ciutadania i necessitem que es pose el més aviat en funcionament. En segon lloc, apostem per la construcció del Pump-Track. Aquest és un espai destinat per als nostres menuts i joves. Aposten per un oci saludable per a ells i que disposen d’una ciutat amb espais lúdics on poder gaudir del seu temps lliure. Aquest és l’inici de més parcs d’aquestes característiques que aconseguiran que Oliva es convertisca en eixa ciutat que tots/es volem’ assenyalava la vicealcaldessa, Ana Morell.

Històric Dependències Policia Local Oliva

El 3 de març de 2010, en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, previst en el Decret Llei 1/2009 de 20 de febrer del Consell, la Conselleria de Governació va resoldre adjudicar de manera definitiva les obres de construcció de les noves dependències per a la formació de la Policia Local a Oliva a l’empresa Construcciones Villegas S.L.

L’import total de l’obra adjudicada va ser d’un milió tretze mil cent seixanta-cinc euros amb setze cèntims (1.013.165,16 €), dels quals la Conselleria de Governació es feia càrrec de set-cents quaranta-tres mil cent cinquanta-sis euros amb seixanta-quatre cèntims (743.156,64 €), i l’Ajuntament d’Oliva es feia càrrec dels restants dos-cents setanta mil huit euros amb cinquanta-dos cèntims (270.008, 52 €).

La signatura del contracte administratiu es va formalitzar el 5 de març de 2010, establint-se un termini d’execució de 9 mesos i mig, d’acord amb la millora presentada per l’empresa adjudicatària, comptats a partir de l’endemà a la formalització de l’Acta de Comprovació del Replanteig de l’Obra, que es va alçar el 9 de març de 2010. L’endemà, el 10 de març de 2010, va tindre lloc l’acte de col·locació de la primera pedra.

A partir de gener de 2011, l’obra va quedar paralitzada de manera unilateral per l’empresa contractista, a excepció del mes d’abril, en el que es van realitzar alguns treballs puntuals coincidint casualment amb la visita a l’obra realitzada pel Conseller de Governació.

En qualsevol cas, l’1 d’agost de 2011 l’empresa Construcciones Villegas S.L. va comunicar que no li era possible continuar amb l’execució de les obres a causa de la seua situació d’insolvència, pel fet que havia sol·licitat del Jutjat Mercantil de Múrcia la declaració del concurs de creditors voluntari en data 14 de juliol de 2011.

Amb data 1 de setembre de 2011 la Conselleria va iniciar el corresponent expedient de resolució contractual, que va haver de declarar caducat el 3 març de 2012, en sobrepassar-se el termini màxim per resoldre el contracte, fixat en 3 mesos, i seguint allò que indica en l’informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana de data 23 de febrer de 2012, en aplicació de l’article 42.3 de la Llei 30/1992.

El 3 març de 2012, alhora que declarava la caducitat de l’expedient, la Conselleria va iniciar novament expedient de resolució contractual, que va obtenir l’informe favorable del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, amb data 4 d’abril de 2012.

Des d’aleshores, l’Ajuntament d’Oliva ha vingut realitzant nombroses gestions per desbloquejar la situació i licitar les obres de finalització.

Novetats Pla d’Inversions 2020/2021

Dins del nou pla de la Diputació 2020/2021, una de les novetats és que els ajuntaments tenen preassignada, dins dels imports resultants de la fórmula, una actuació de sol·licitud obligatòria, a càrrec de la línia general del Pla d’Inversions, per a l’elaboració i aprovació de plans urbans d’actuació municipal. A Oliva li pertoca la quantitat de 27.317,08 euros.