Salta al contingut

Ajuntament / Plens

19/07/2012 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIOL DE 2012.

HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.20 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.