Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Anunci de licitació per adjudicar les autoritzacions demanials per l’explotació d’instal·lacions temporals en domini marítim-terrestre a les platges d’Oliva, temporada 2017.

Termini de presentació de proposicions: deu dies  a partir del dia següent a la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

(PENDENT DE PUBLICACIÓ AL DOGV)