Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Ampliació del període d’aportació de documentació o possibles reclamacions sobre la baremació provisional de mèrits dels procediment per a atorgament d’autoritzacions del Mercat dels Divendres any 2019