Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE ASISTÈNCIA TÈCNICA NECESSÀRIA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE MOVILITAT URBANA SOSTENIBLE (PMUS) DEL MUNICIPI D’OLIVA

DATA DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS FINS 17-01-2019