Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Anunci de licitació dels serveis de recollida, transport, tractament, descontaminació, i tramitació baixa administrativa dels vehícles declarats residus sòlids (Exp. SERV-SEC/74-2016)

TERMINI PRESENTACIÓ PROPOSICIONS 15 DIES NATURALS DES DE LA PUBLICACIÓ DE L’ANUNCI DE LICITACIÓ AL BOPV(PENDENT DE PUBLICACIÓ AL BOPV)