Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Anunci de licitació per a la contractació de diverses polisses d’assegurança municipals (expt. priv-sec/05-2017)

(TERMINI PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 8 DIES NATURALS DES DE LA PUBLICACIÓ DE L’ANUNCI DE LICITACIÓ AL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALÈNCIA)