Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Anunci sobre licitació per a la contractació del suministre d’una màquina escombradora d’arrossegament amb destinació a la Brigada Municipal d’obres i serveis.( Resolució licitació deserta)