Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

anunci de licitació dels serveis de vivenda tutelada destinada a malats mentals crònics d’Oliva.

Presentació d’proposicions fins el proper  6 de novembre  de 2018, a las 14:00 horas.