Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Bases I Premi de Poesia Poefesta Ciutat d’Oliva

I PREMI DE POESIA POEFESTA CIUTAT D’OLIVA
L’Ajuntament d’Oliva, mitjançant la Regidoria de Cultura i en el marc del Festival de
Poesia  d’Oliva,  convoca,  amb  el  patrocini  d’Edicions  Perifèric,  el  I  Premi  de  Poesia
Poefesta Ciutat d’Oliva.
Les bases d’aquesta convocatòria són les següents:
BASE PRIMERA. Els treballs que s’han de presentar hauran de ser originals, inèdits, i
d’una extensió corresponent a la d’un llibre convencional de poesia. S’atorgarà un únic
premi al millor recull de poemes de tema lliure i escrit en valencià.
Només s’hi podrà presentar una obra per autor/a.
A la portada dels treballs hi ha de constar el títol de l’obra, i a l’interior, el nom i els
cognoms de l’autor/a i les seues dades de contacte.
Els/les autors/es que ho desitgen poden presentar les seues obres amb pseudònim. En
aquest cas, la identitat de l’autor/a haurà d’anar en una plica tancada, on hi constarà el
nom complet, el DNI, l’adreça i el telèfon de contacte.
S’han d’enviar cinc exemplars dels treballs al Departament de Cultura de l’Ajuntament
d’Oliva (Plaça de l’Ajuntament, 1, 46780 Oliva ‐València‐) o bé lliurar‐los directament al
mateix lloc, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
El període d’admissió d’originals finalitzarà el dia 6 de març de 2014.
BASE  SEGONA. El jurat estarà format per  Francesco Ardolino, Marta Pessarrodona,
Ramon Guillem, Josep Lluís Roig i Àngels Gregori, i la seua decisió serà inapel∙lable. El
jurat resoldrà les qüestions no previstes en aquestes bases. El jurat podrà deixar‐lo
sense adjudicar si considera que cap obra ofereix la qualitat suficient.
BASE  TERCERA.  La  dotació  econòmica  del  premi serà  de  1.000  euros  i  l’obra serà
publicada dins la col∙lecció de poesia de l’Editorial Perifèric.
BASE  QUARTA.  L’acte  de  lliurament  del  premi  tindrà  lloc  durant  el  marc  de  la
celebració del Festival de Poesia d’Oliva, al voltant de la primera setmana d’abril de
2014.
BASE CINQUENA. No es retornaran  els treballs presentats.  L’Ajuntament d’Oliva  es
compromet a custodiar‐los i, posteriorment, destruir‐los.
El fet de participar en el certamen representa la plena acceptació d’aquestes bases per
part dels concursants.

Al següent enllaç disposeu, en format PDF, de les bases del I Premi de Poesia Poefesta Ciutat d’Oliva. El període d’admissió d’originals finalitzarà el 6 de març de 2014: