Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Bases reguladores de les ofertes per a “Operador/a planes de contingencia playas COVID 19” (termini finalitzat)

REQUISITS DELS CANDIDATS

➢ Títul d’Educació SecundÀria Obligatoria.
➢ Nacionalidat espanyola o alguna altra que d’acord amb el que disposa l’article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, permeta l’accés a l’ocupació pública.
➢ Menor de 30 anys.
➢ Permís de conducció tipus B.

PROCÉS DE SELECCIÓ
Es publicaran en Punt LABORA https://puntlabora.gva.es/puntlabora/ tres ofertes,
una per cada PROVÍNCIA:
➔  d’oferta: 546813/0
Denominació: «Prov. ALACANT – Operador / a plans de contingència platges
COVID 19 »
  d’oferta: 546805/0
Denominació: «Prov. VALÈNCIA – Operador / a plans de contingència platges
COVID 19 »
  d’oferta: 546812/0
Denominació: «Prov. CASTELLÓ – Operador / a plans de contingència
platges COVID 19 «

Les persones interessades podran postular-se com a candidates en el següent
TERMINI d’URGÈNCIA (en una sola oferta de treball)
■ des del dimecres 10 de juny
■ a les 14 hores del divendres 12 de juny