Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Convocatòria per a la concessió de subvencions directes destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2019

Convocatòria per a la concessió de subvencions directes per a menors destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2019

Convocatòria per a la concessió de subvencions directes per a pensionistes amb diversitat funcional destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2019

Convocatòria per a la concessió de subvencions directes per a persones amb diversitat funcional destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2019

Convocatòria per a la concessió de subvencions directes per a persones desocupades destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2019