Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Examens Junta Qualificadora Coneixements Valencià (termini de l’1 al 26 d’abril)

JQCV Convocatòria de proves de valencià 2014

Per resolució de 20 de març s’han convocat les proves de 2014. Continua enguany un únic període de matrícula, de l’1 al 26 d’abril; no hi ha període de matrícula al setembre, i per tant la matrícula per als dos períodes d’exàmens del 2014 (juny i novembre), caldrà formalitzar-la en el període d’abril assenyalat. Cal tindre setze anys o més, o complir-los enguany.

Per cada un dels nivells que s’inscriga l’aspirant a les proves de coneixements orals i de grau elemental, cal abonar una taxa de 20,20 €. Per a les proves de grau mitjà, i grau superior la taxa és de 25,25 €. I per a els certificats de capacitació tècnica, cal abonar una taxa de 27,27 €. Per a ingressar la taxa es farà servir l’imprés d’inscripció, que es pot descarregar del web de la JQCV (http://www.cece.gva.es/polin/val/jqcv). Les proves seran els dies que tot seguit s’indica:

 

   

Primer període

Segon període

coneixements   orals (A2)  

31 de maig

8 de novembre

grau elemental   (B1)  

7 de juny

15 de novembre

grau mitjà   (C1) (Àrees 1 i 2)

31 de maig

8 de novembre

grau mitjà   (C1) (Àrees 3 i 4)

14 de juny (1)

22 de novembre (1)

grau superior   (C2) (Àrees 1 i 2)

7 de juny

15 de novembre

grau superior   (C2) (Àrees 3 i 4)

21 de juny (1) (*)

29 de novembre (1)

llenguatge   administratiu (2)  

31 de maig

8 de novembre

llenguatge als   mitjans de comunicació (2)  

14 de juny

22 de novembre

correcció de   textos (3)  

21 de juny

29 de novembre

 

(1) Només poden realitzar la segona fase els aspirants que superen la primera fase.

(2) Cal tindre aprovat el grau mitjà

(3) Cal tindre aprovat el grau superior

(*) La ciutat d’Alacant farà la segona fase de grau superior (C2) el dia 28 de juny

 

Per al nivell mitjà s’estableixen dues crides: Primer període; cognoms que comencen lletra A, a lletra L, 9.00 h. Cognoms que comencen lletra M, a lletra Z, 12.00 h. En el segon període és a l’inrevés, cognoms que comencen lletra M, a lletra Z, 9.00 h. Cognoms que comencen lletra A, a lletra L, 12.00 h.

 

Per a qualsevol consulta poden passar per l’Oficina de Promoció de l’Ús del Valencià de l’ajuntament (Agència AVIVA per al Foment del Valencià) (primera planta).