Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Informació pública Comte d’Oliva – Procés participació ciutadana (18 de maig i 8 de juny)

Comença el procés de participació ciutadana per decidir el futur del carrer del Comte d’Oliva

El veïns i veïnes dels carrers compresos entre el C/»Niño» i C/Elca, majors de 16 anys, decidiran amb els seus vots si el C/Comte d’Oliva torna a tindre dos carrils de trànsit o continua amb un.

El dissabte 18 de maig s’efectuarà una primera votació, per triar una de les sis propostes tècniques possibles. I dissabte 8 de juny s’efectuarà la segona i definitiva votació, per decidir si s’executa l’opció escollida o es deixa el carrer com està en l’actualitat.

El 31 de gener de 2019 el Ple de l’Ajuntament va adoptar acord d’efectuar una consulta ciutadana (a partir d’unes memòries amb distintes solucions tècniques) per la possible reversió del carrer del Comte d’Oliva a la situació de dos carrils i sentits de trànsit, que tenia amb anterioritat a les obres que van finalitzar en agost de 2016.

Així, una vegada elaborades aquestes memòries, comença el dit procés de participació.

Les sis memòries estaran exposades, per a coneixement de la ciutadania, en el Centre Social de Sant Francesc des del dia 6 al 18 de maig de 2019. I en aquest mateix lloc s’efectuarà una votació per a triar-ne una d’aquestes el dissabte 18 de maig, de 9.00 h a 19.30 h.

Posteriorment, el dissabte 8 de juny, de 9.00 h a 19.30 h, s’efectuarà una segona votació (també en el Centre Social Sant Francesc), per a decidir si s’executa la memòria escollida (amb 2 carrils/sentits) o si, per contra, es deixa el carrer tal i com es troba en l’actualitat (amb un carril/sentit).

En les esmentades votacions podran participar els ciutadans i les ciutadanes, majors de 16 anys, empadronats/des (abans del dia 31 de gener) als següents carrers:

C/ Comte d’Oliva,

C/ Sant Ignasi de Loiola,

C/ Santa Isabel,

C/ del Xiquet Jesús (‘Niño’),

C/ Elca,

C/ Músic Álvaro Marzal,

C/ Pintor Josep Segrelles,

C/ Montaner,

C/ Almuixich,

C/ Xiricull (entre C/Elca i C/Comte d’Oliva),

C/ Ramblar (entre C/Elca i C/Comte d’Oliva),

C/ Santa Cecília (entre C/Elca i C/Comte d’Oliva)

C/Santa Rosa

També podran participar en les mateixes tots els titulars dels comerços i/o negocis ubicats als referits vials (que hauran de presentar DNI i una còpia de l’alta de l’activitat en l’Impost d’Activitats Econòmiques, IAE, al moment de procedir a la votació).

Així mateix, podran acompanyar als funcionaris que estaran a peu d’urna (en una funció similar a la dels clàssics interventors/apoderats), totes aquelles persones que prèviament ho hagen sol·licitat per registre d’entrada en l’Ajuntament d’Oliva, amb una anterioritat mínima de 48 hores al dia en què se celebren les eleccions.

* Per tal de clarificar tots els dubtes que puguen sorgir al respecte d’aquest procediment, se celebrarà una reunió en el Centre Social Sant Francesc el dissabte 11 de maig, a les 12.30 h.