Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Informació Taller d’Ocupació Centelles 6 (llistes alumnat preseleccionat per LABORA)

La Regidoria d’Ocupació i Empresa informa de la posada en funcionament en breu del Taller d’Ocupació “Centelles Oliva 6” a través del qual es contractaran 20 persones desocupades en dos especialitats: Repoblacions Forestals-Activitats auxiliars en conservació  i Instal·lacions-manteniment de jardins i zones verdes. 

En total, seran 10 alumnes per especialitat, que gaudiran d’un contracte de formació i d’aprenentatge al llarg de dotze mesos (equivalent a 1.920 hores de formació), remunerat des del primer dia. El taller s’iniciarà abans que finalitze el present any 2020.

Així mateix, també es realitzarà la contractació de cinc persones que formaran part de l’equip directiu, docent i de recolzament: un director, dos professors, un per cada especialitat, un professor de recolzament, i un auxiliar administratiu. El termini per prendre part d’aquest procés de selecció pel que respecta a l’equip directiu s’inicia el 25 de novembre i finalitza l’1 de desembre de 2020.

Poden presentar tota la documentació per la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Oliva https://bit.ly/33hMZJz aportant una instància genèrica on indicaran que volen formar part del procés de selecció de l’equip directiu (indicant la plaça en concret) així com també adjuntar l’annexe II (sol·licitud), l’annexe III (currículum) i l’autobaremació del mèrits. Tota aquesta informació es pot consultar en les bases adjuntes anomenades «Bases selecció equip directiu i docent».

Pel que respecta a l’alumnat, els destinataris del programa hauran de complir els requisits mínims següents:

– Tindre vint-i-cinc anys o més.

– Ser desocupat, és a dir, persona demandant d’ocupació no empleada, registrada en el SERVEF.

– Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.