Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana PATIVEL (termini participació pública i consultes finalitzat)

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha sotmés a participació pública i consultes, fins al 31 de gener de 2017, la versió inicial del Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) i la documentació relacionada perquè el públic interessat puga examinar-lo i formular-hi les observacions, al·legacions i suggeriments que considere oportunes. Les al·legacions poden presentar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dilluns, 30 de gener, en horari de 09.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores, i dimarts, 31 de gener, de 09.00 a 14.00 hores.

Consulta de la documentació

La documentació pot consultar-se a:

 

També podeu consultar els enllaços concrets al tema de les instal·lacions temporals d’Oliva (fitxes del catàleg de platges):

http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/plan-de-accion-territorial-de-la-infraestructura-verde-del-litoral/-/documentos/P8QRLqjtrwXo/folder/163807565?p_auth=qoki1KnS

pativel