Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Programa de Vacances Socials per a majors de la Comunitat Valenciana

 

L’Ajuntament d’Oliva, a través del departament de Benestar Social, organitza el programa de Vacances Socials que té com a objectiu proporcionar un període de vacances a les persones majors de la Comunitat Valenciana, per a la promoció de l’envelliment actiu, el desenvolupament personal, els hàbits de vida saludables i el coneixement d’espais turístics de la Comunitat Valenciana. El termini d’inscripció és del 16 de juny fins el 20 de juliol.

Els requisits per a participar en el programa són:

  1. Ser major de 65 anys, o major de 60 que acredite la condició de pensionista.
  1. Estar empadronat en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana, amb una antiguitat mínima d’un any immediatament anterior a l’1 de juny de 2015.
  1. No patir cap malaltia infectocontagiosa
  1. Poder valdre’s per si mateix i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar la convivència normal.

Poden ser beneficiaris del programa, juntament amb el sol·licitant, els cònjuges i el familiar a càrrec amb discapacitat igual o superior al 45% que forme part de la unitat familiar.