Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Requisits per poder adquirir la informació necessària per a presentar-se al concurs del projecte de la nova depuradora

Les empreses amb intenció de presentar ofertes per a la contractació dels serveis per a la redacció del projecte de «Construcció de la nova EDAR d’Oliva Nord, tractament terciari i reutilització d’aigües residuals T.M Oliva (València)», tenen a la seua disposició la informació base recopilada pels serveis tècnics municipals per al treball licitat, prèvia sol·licitud de la mateixa i pagament de la corresponent tassa municipal de 500,00 € i que és la que a continuació s’indica:

• Plànol d’ubicació de les depuradores.
• Plànol d’ubicació dels nuclis de població (amb informació del nombre d’habitants).
• Plànol de la xarxa hidrològica del Territori Municipal.
• Plànol de les xarxes principals de sanejament amb els elements principals del sistema, (amb informació de les depuradores no gestionades per la *EPSAR)
• Pla de les xarxes principals de proveïment d’aigua potable amb els elements principals del sistema.
• Plànol de classificació urbanística vigent.
• Plànol de nivells de risc d’inundació de l’Estudi de *Inundabilidad d’Oliva.
• Projecte *EDAR’s 2011.

Aquesta informació es donarà en format *GIS, majoritàriament, i en format *Autocad la que no es puga donar en format *Gis.

S’adjunten a aquesta publicació: models de sol·licitud i de la carta de pagament.

Els interessats en obtenir eixa informació hauran de remetre còpia de la transferència realitzada que justifique el pagament de la tassa municipal, indicant la manera d’enviament o recollida del CD contenidor de la informació, a:

Lara Pérez Besoné, Enginyera Tècnica Topògrafa Municipal

Tfno: 962 850 250. Ext. 521

e-mail: topografia@oliva.es

Per a qualsevol aclariment municipal relativa al projecte licitat, indicat anteriorment, hauran de dirigir-se a:

Juan Ramón Porta Sancho, Arquitecte Tècnic Municipal

Tfno. 962 850 250 Ext. 601

e-mail: juanramonporta@oliva.es