Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Reunió AGL 21 Oliva (2 de desembre)

Convocatòria del Fòrum Ciutadà d’Oliva

Dia: dilluns, 2 de desembre de 2019
Hora: 19:00
Lloc: Sala de comissions de l’Ajuntament d’Oliva

Temes a tractar

1. Línies de treball prioritàries. Propostes d’acció.
2. Informacions diverses.
3. Torn obert de paraula.