CALENDARI DE VIGÈNCIA

TEMPORADA ALTA: Es fixa com a temporada alta el període que va des del dia 1 de juliol fins el dia 31 d’Agost en totes les platges. Serveis temporada alta a la arena de la platja:

 • Servei de Policia de Platja.
 • Servei de vigilància, salvament, socorrisme i primers auxilis.
 • Passarel·les de fusta desmuntables
 • Neteja diària de la arena de la platja.
 • Papereres (Buidatge diari)
 • Recollida selectiva a peu de platja.
 • Platges accessibles.
 • Rentapeus
 • Serveis higiènics
 • Instal·lacions esportives.
 • Jocs infantils.
 • Activitats esportives
 • Panels informatius

TEMPORADA BAIXA. Es determina un període de temporada baixa en que el es disposa de servei de vigilància, salvament , socorrisme i primers auxilis en la posta sanitària situada en la Plaça Europa.

 • Pasqua: Des del 15 al 22 d’Abril.
 • Juny els dies: dies 8 i 9, i del 15 al 30 de juny.
 • Setembre els dies: 1 al 8 de setembre.
 • Serveis temporada baixa a l’arena de la platja:
  • Servei de vigilància, salvament, socorrisme i primers auxilis (Sols Posta Sanitària de la Plaça Europa).
 • Passarel·les de fusta desmuntables
 • Neteja periòdica de l’arena de la platja.
 • Rentapeus
 • Instal·lacions esportives.
 • Jocs infantils.
 • Panels informatius

FORA DE TEMPORADA. Es fixa com a fora de temporada el període que comprèn els dies no inclosos en cap de les altres dues temporades.

 • Serveis de fora de temporada a l’arena de la platja:
 • Passarel·les de fusta desmuntables en els accessos principal
 • Neteja periòdica de l’arena de la platja.
 • Rentapeus
 • Instal·lacions esportives.
 • Jocs infantils.
 • Panels informatius

En quant a serveis a l’aigua:

El abalisament previst per a la temporada 2019 es: platges Pau Pi i l’Aigua Blanca-Urbana, de forma similar al efectuat en 2019 amb ancoratges ecològics, boies i cadenes. Així mateix en la mida de les possibilitats pressupostaries es preveu abalisar les platges de Terranova (zona des de urbanització Oliva fins Club Nàutic), i l’Aigua Morta.

S’habilita una zona per a pràctica del kiteSurf i Padle Surf per al Club Kiteboardig Oliva.La ubicació prevista en la desembocadura del Riu Gallinera, entre les platges de l’Aigua Blanca –àmbit no urbà- i la platja Rabdells.

Decret Temporada Bany 2019