Salta al contingut

Premsa

Oliva aprova un nou Pla d’Ajust

La tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, Ana Morell, va presentar ahir al Plenari Extraordinari realitzat a l’Ajuntament d’Oliva un nou Pla d’Ajust que, finalment, va ser aprovat amb els vots favorables del Grup Municipal Socialista i del grup Bloc-Compromís. Projecte Oliva i Gent d’Oliva és van abstindre, mentre que, el PP a votar en contra d’ell.

 

Aquest nou Pla d’Ajust substitueix el que va aprovar l’any 2012 en solitari el PP. «Cal recordar que, en aquell moment, el Grup Socialista va ser l’únic que es va mostrar en contra d’eixe Pla d’Ajust per considerar-lo sobredimensionat i desproporcionat ja que tota la pressió fiscal actuava directament sobre l’impost de l’IBI urbana dels ciutadans» explicava l’edil Ana Morell.

 

El nou pla aprovat ahir ha estat possible a causa d’una resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la qual s’estableix la modificació de determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament subscrites pels ajuntaments per al pagament als proveïdors.

 

Aquest acord establix tres alternatives a què es poden acollir les entitats locals que van formalitzar préstecs en el marc de la primera fase del mecanisme de pagaments a proveïdors (l’Ajuntament d’Oliva va sol·licitar un préstec de 2,6 milions d’euros):

 

– Ampliació del període d’amortització a 20 anys, i del de carència en 2 més, i reducció del tipus d’interès en els termes que fixa aquell acord.

– Ampliació del període de carència en 1 any més, mantenint l’inicial d’amortització de 10 anys, i reducció del tipus d’interès en els termes que fixa aquell acord.

– Una major reducció, respecte dels casos anteriors, del tipus d’interès en els termes que fixa aquell acord, mantenint els inicials períodes d’amortització i de carència.

 

L’Ajuntament d’Oliva, atesa la seua situació econòmica favorable, pot acollir-se a les dues últimes mesures. Concretament, es considera més beneficiós per a l’ajuntament l’última d’elles: Una major reducció, respecte dels casos anteriors, del tipus d’interès en els termes que fixa aquell acord, mantenint els inicials períodes d’amortització i de carència. És a dir, reducció màxima del tipus d’interès en uns 140 punts bàsics, a la qual es descomptarà el possible cost de la intermediació bancària per canvi d’operativa i contractes, mantenint-se els actuals períodes d’amortització i de carència.

 

«Les instruccions del Ministeri ens permetien elaborar un nou Pla d’Ajust i, això, és el que hem fet. Per això, i atès que el Pla d’Ajust elaborat inicialment es va realitzar en l’any 2012, amb la situació econòmica derivada de la liquidació de l’exercici 2011 i de la conjuntura d’aquell any, i ja han transcorregut dos anys, des d’Hisenda ens ha semblat oportú realitzar un nou Pla d’Ajust que atenga la situació econòmica actual i les previsions de futur «explicava la regidora d’Hisenda, Ana Morell

 

El Pla d’Ajust aprovat en l’abril de 2012, suposava un impacte molt elevat sobre l’impost de l’IBI, ja que es contemplava dues mesures: l’increment del 5% del tipus d’interès i l’efecte de la revisió cadastral; la previsió d’ingressos era la següent:

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
IBI urbana 875.000 1.375.000 1.875.000 2.375.000 2.875.000 3.375.000 3.875.000 4.375.000 5.875.000

 

Aquesta previsió d’ingressos respecte a l’IBI de naturalesa urbana suposava un increment anual acumulat sobre el rebut dels ciutadans d’un 5% durant 10 anys, de manera que per un immoble amb un valor cadastral de 95.000 euros, en 2013  corresponia un IBI de 500 euros, mentre que el 2022 li suposaria un IBI de 719 euros.

 

Aquest increment, de més del 43%, el consideràvem desproporcionat i sobredimensionat, ja que la càrrega fiscal no ha de recaure només sobre un únic tribut, a parer de la proponent d’Hisenda, es planteja una revisió i redacció d’una nova proposta, que marque noves directrius econòmiques que puguen garantir l’estabilitat econòmica de l’Ajuntament d’Oliva sense provocar una càrrega desproporcionada i sobredimensionada sobre els ciutadans, amb caràcter general.

 

«L’objectiu d’aquest nova proposta és substituir mesures que es van plantejar el 2012 que no són possibles de complir, igual que es disminueix la càrrega fiscal en la previsió d’ingressos i es distribueix d’una forma més equitativa per evitar l’excessiu i sobredimensionat impacte sobre l’IBI urbana. Així mateix s’incorporen noves mesures d’estalvi i control de la despesa, ja que no consisteix aquest pla d’ajust en només ingressar més, és igual d’important controlar i reduir la despesa” indicava la regidora Ana Morell.

 

El nou Pla aprovat ahir mateix té com a objectius prioritaris substituir les mesures aprovades el 2012 per l’anterior pla, disminuir la càrrega fiscal, redistribuir de forma més equitativa la càrrega fiscal per evitar que no s’actue tant sobre l’IBI i, finalment, noves mesures d’estalvi i de contenció de la despesa.

 

Dins del nou Pla d’Ajust s’inclou una pujada de l’IBI Rústica del 0.5% actual al 0,55% per al 2015 i al 0.6% el 2016. «Increment que no afectarà els propietaris de cultius però que si afectarà a disseminats (construccions fora d’ordenació) ja que a causa d’un canvi en la normativa actual aquestes construccions deixaran de tributar com IBI urbana i passaran a tributar a IBI rústica. Considerem que això és totalment injust i per això aquest increment. Amb aquesta modificació es distribueix la càrrega fiscal entre aquestes cases fora d’ordenació «.

 

Una altra de les novetats que incorpora aquest nou document és un impost als caixers d’entitats bancàries que es troben en domini públic i que, fins ara, no tributaven a les arques municipals. «S’ha quantificat aquest impost en prop de 2.000 euros que són més que res testimonials però que és de justícia que es cobre a les entitats bancàries ja que la resta de ciutadans sí que paguen els seus impostos per domini públic».

 

La tercera de les novetats és la revisió i inspecció dels guals que ja es va iniciar a Oliva Nova l’any passat, i que ara continuarà a tota la ciutat. «No es tracta d’ingressar més sinó ingressar millor». Les altres dues novetats són les revisions de l’impost de construccions i de quioscs, mercats i xiringuitos.

 

Pel que fa al control de la despesa, el nou Pla d’Ajust preveu per al 2014 un estalvi de 174.000 euros i de 2015-2022 un estalvi de 186.800 euros.

 

«Com a regidora d’Hisenda no anàvem a consentir, i no hem consentit, un increment de l’IBI desproporcionat del 43% per als nostres contribuents, garantirem l’estabilitat econòmica de l’ajuntament amb el nou pla que hem presentat; vàrem votar en contra de l’anterior pla d’ajust de 2012 i el nostre compromís va ser el de presentar un d’alternatiu. Amb esta nova proposta presentada es redistribueix la càrrega fiscal en altres conceptes per no actuar directament sobre el ciutadà i, finalment, es redueix la despesa ja que la idea no és ingressar més sinó ingressar millor i de forma més eficient «explicava la regidor d’Hisenda, Ana Morell.