Salta al contingut

Premsa

El SERVEF concedeix a Oliva una subvenció de 271.981,79 euros per posar en marxa el Taller d’Ocupació “Centelles Oliva”, al voltant de la muntanya Santa Anna

El SERVEF ha concedit a l’Ajuntament d’Oliva una subvenció per dur a terme un Taller d’Ocupació a la ciutat, amb el nom de “Centelles Oliva”. El tinent d’alcalde delegat d’Ocupació i Empresa, David González, ha informat que l’objectiu principal del taller és millorar l’ocupabilitat de persones en l’atur a Oliva, a través del projecte d’intervenció, posada en valor i millora paisatgística del parc públic de la muntanya de Santa Anna. Igualment, són també objectius generals del projecte:

 

– Conservar i millorar el medi natural (millora de l’entorn natural i qualitat mediambiental i millora de l’accessibilitat i mobilitat)

– Posar en valor els recursos naturals (promoció econòmica: creació d’ocupació i oportunitats i millora de les infraestructures de l’entorn i serveis locals)

– Conservar i restaurar la coberta vegetal

– Potenciar l’ocupació i l’emprenedoria sostenible

– Generar activitat turística compatible basada en el medi natural.

 

«Amb este taller d’ocupació continuem complint amb el nostre compromís d’ajudar en tot allò que estiga en les nostres mans per a alleujar la situació d’atur que viuen moltes famílies d’Oliva. Per tant, és una bona notícia que l’administració autonòmica valore l’esforç realitzat per l’ajuntament, i la necessitat de les famílies de la nostra ciutat, ja que des de l’any 2001, Oliva no havia rebut cap subvenció per a tallers d’ocupació», ha explicat González.

 

El taller comptarà amb tres especialitats professionals, com són: Promoció Turística Local i Informació al Visitant; Repoblaments Forestals i Tractaments Silvícoles; Operacions Auxiliars d’Acabats Rígids i Urbanització.

 

El projecte té un pressupost total de 319.132,92 euros, dels quals l’Ajuntament d’Oliva aporta 47.151,13 euros i el SERVEF 271.981,79 euros. Està adreçat a un total de 30 persones desocupades, 10 per especialitat, que gaudiran d’un contracte de formació i d’aprenentatge al llarg de 6 mesos, remunerat des del primer dia (que es podria estendre, en funció del mòduls programats, fins a un màxim d’un any.)

 

La finalitat és la de millorar la qualificació professional de la persona beneficiària i afavorir-ne l’aprenentatge d’un ofici que facilite la seua inserció laboral. De fet, el taller d’ocupació també compta amb un Pla d’Acompanyament a la Inserció, que es durà a terme al llarg dels tres mesos posteriors a la realització del taller. També suposarà la contractació de sis tècnics que exerciran de professors.

 

“Des de la Regidoria d’Ocupació i Empresa hem treballat molt per tal de presentar un projecte potent, sòlid i coherent. Fet que ha estat determinant per a la concessió de la dita subvenció. Els projectes presentats anys anteriors, o bé els faltava documentació o bé s’enviaven amb parts copiades de projectes d’altres municipis, la qual cosa tenia com a resultat incoherències, o que aparegueren carrers i partides que no corresponien a Oliva”.

 

El Programa de Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació, cofinançat pel Fons Social Europeu, que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades incloses en els col·lectius a què va dirigit, per mitjà de la realització d’obres o serveis d’interés general i/o social, que possibiliten als alumnes treballadors la realització d’un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l’aprenentatge que, junt amb la formació professional ocupacional rebuda, en procure la qualificació professional i n’afavorisca la inserció laboral.

 

Tot i que la gestió i la selecció dels alumnes-treballadors/es l’ha de realitzar el SERVEF, des del Departament d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Oliva,  a través de l’ADL, es farà publicitat, s’informarà i s’orientarà a totes les persones interessades. “En estos moments des del departament treballem per a la confecció de les bases que han de regir la selecció tant de l’alumnat com del personal directiu i docent del Taller”.

 

Les persones destinatàries d’este programa hauran de complir els requisits mínims següents:

 

– Tindre vint-i-cinc anys o més.

– Ser desocupades, és a dir, persones demandants d’ocupació no empleades, registrades en el Servef.

– Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

 

 

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris:

 

– Les dones, en especial les víctimes de violència de gènere.

– Les persones amb discapacitat.

– Les persones en situació o risc d’exclusió social.

– Les persones majors de 55 anys.

– Les persones amb baixa qualificació.

– Les persones en desocupació de llarga durada.

foto servef treball vista aèria Santa Anna